Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
795/III/2014 uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację w latach 2014 – 2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 14-11-2014 Szczegóły
795/IV/2018 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 11-12-2018 Szczegóły
796/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Roboty budowlane dotyczące modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 08-05-2009 Szczegóły
796/III/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny fotografii zgłoszonych w I edycji konkursu fotograficznego "Wilanów w obiektywie" (temat I edycji: "Wilanów -moje miejsce"). 14-11-2014 Szczegóły
796/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-12-2018 Szczegóły
797/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 15.12.2010r. 08-05-2009 Szczegóły
797/III/2014 przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie powierzono Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 14-11-2014 Szczegóły
797/IV/2018 zmiany Uchwały w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-12-2018 Szczegóły
798/II/09 zawarcia umowy na wydrukowanie 5 kompletów projektu budowlanego budowy pływalni, hali sportowej z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 oraz sporządzenie projektowej charakterystyki energetycznej obiektu w ramach zadania "ZS nr 26-budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym" 08-05-2009 Szczegóły
798/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-11-2014 Szczegóły
798/IV/2018 przeznaczenia garażu nr 29 do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr 29 oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 11-12-2018 Szczegóły
799/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Leszkiem Bonowiczem działającym pod firmą "BONUSMIAR" na wykonanie map dodatkowego wydzielenia działek dla planowanej przebudowy ulicy St. Kostki Potockiego wraz z parkingiem w ramach zadania 'Przebudowa ul. St. K. Potockiego" 08-05-2009 Szczegóły
799/III/2014 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz w dziale 750 – Administracja publiczna. 14-11-2014 Szczegóły
799/IV/2018 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do lat 3 nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 11-12-2018 Szczegóły
8/2003 zmiany załącznika do uchwały nr 5/2003 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie przekazywania zaliczkowo szkołom i przedszkolom niepublicznym dotacji na działalność bieżącą do czasu przyjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym 29-05-2003 Szczegóły
8/2004 zmiany uchwały nr 18 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego wydatków Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów na 2004r. 20-02-2004 Szczegóły
8/2005 zmiany Zarządzenia Nr 2238/05 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 03 marca 2005r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu m.st. Warszawy na 2005r. ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2005r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 26-04-2005 Szczegóły
8/2006 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2006r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 27-04-2006 Szczegóły
8/II/07 zawacria umowy na monitorowanie nieruchomości przy ul. Przyczółkowej 27 a położonej na terenie Dzielnicy Wilanów 10-01-2007 Szczegóły
8/II/2008 zawarcia z firmą "ART-US" Usługi Porządkowe Artur Kuźniarski umowy na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na ujęciach wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i SUW przy ul. Królowej Marysieńki w okresie 01.01-31.08.2008r. oraz przy ul. Resorowej 34 A na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie 01.02-31.08.2008r. oraz wykonania w ww. okresach bieżących napraw remontowych na kwotę brutto 11 301,00 zł 08-01-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe