Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
77/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 56 „Wesołe Kubusie” w Warszawie. 12-05-2015 Szczegóły
77/V/2019 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.04.2019 r. 07-05-2019 Szczegóły
770/II/09 udostępnienie gruntu będącego we władaniu m.st. Warszaway, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Młocarni 29-04-2009 Szczegóły
770/III/2014 rozpatrzenia wniosku państwa A. i P. K. o wynajęcie lokalu socjalnego 07-10-2014 Szczegóły
770/IV/2018 skierowania Pana do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 10-10-2018 Szczegóły
771/II/09 ustalenia innego niż ustawowy terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rok 2009 29-04-2009 Szczegóły
771/III/2014 wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w III otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2014 - 2016. 07-10-2014 Szczegóły
771/IV/2018 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 miesięcy nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 10-10-2018 Szczegóły
772/II/09 określenia obowiązującej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w związku z przeniesieniem własności lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na 2009 rok 29-04-2009 Szczegóły
772/III/2014 powołania zespołu ds. oceny formalnej wniosków nauczycieli i określenia trybu przyznawania w 2014 r. dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy 07-10-2014 Szczegóły
772/IV/2018 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 10-10-2018 Szczegóły
773/II/09 określenia obowiązującej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w związku z przeniesieniem własności lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na 2009r. 29-04-2009 Szczegóły
773/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 10-10-2014 Szczegóły
773/IV/2018 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2020 – 2021 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 16-10-2018 Szczegóły
774/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze do lokalizacji zastępczej do Szkoły Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80, w związku z nadbudową budynku przy ul. Wiertniczej 26" 29-04-2009 Szczegóły
774/III/2014 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – pracownikowi Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 10-10-2014 Szczegóły
774/IV/2018 umieszczenia w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 16-10-2018 Szczegóły
775/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Stanisławem Kominiakiem, prowadzącym firmę "Usługi budowlane", na nadzór inwestorski w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej przy budowie przedszkola ul. Syta nr 123 29-04-2009 Szczegóły
775/III/2014 zawarcia umów najmu lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tych lokali ustalonych w trybie poza konkursem ofert oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnych. 10-10-2014 Szczegóły
775/IV/2018 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 377,03 m2 położonego w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu w trybie poza konkursem ofert, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji oraz wyrażenia zgody na podnajem powierzchni tego lokalu nie przekraczającej 50% wynajmowanej powierzchni innym podmiotom. 26-10-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe