Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
707/IV/2018 rozpatrzenia wniosku J. S. o najem lokalu na czas nieoznaczony 24-07-2018 Szczegóły
708/II/09 dostawy 10 komputerów (stacji roboczych), 15 monitorów 17" LCD, jednej drukarki laserowej formatu A4, jednej szafy teleinformatycznej 19" oraz jedenej licencji Windows Serwer 2008 25-03-2009 Szczegóły
708/III/2014 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów za 2013 r. 04-06-2014 Szczegóły
708/IV/2018 rozpatrzenia wniosku A. K. o najem lokalu na czas nieoznaczony 24-07-2018 Szczegóły
709/II/09 przedłożenia Radzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu Uchwały w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przemocy dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na rok 2009 25-03-2009 Szczegóły
709/III/2014 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Wilanów za 2013 r. 04-06-2014 Szczegóły
709/IV/2018 rozpatrzenia wniosku M. Ch. o najem lokalu socjalnego 24-07-2018 Szczegóły
71/II/07 w sprawie zawarcia umowy z ..........na prowadzenie rejestru pism wpływających i wychodzących z urzędu, udostępnianie interesantom odpowiednich formularzy i wzorów dokumentów oraz udzielanie informacji telefonicznej o pracy Urzedu m.st. Warszawy 23-02-2007 Szczegóły
71/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na: "Rozbiórkę budynku dawnej szkoły przy ul. Sytej 123" 13-02-2008 Szczegóły
71/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 08-03-2011 Szczegóły
71/IV/2015 udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności niezbędnych do wskazania rodzicom dzieci nieprzyjętych w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych miejsca w publicznym, niepublicznym przedszkolu lub inne formie wychowania przedszkolnego. 22-04-2015 Szczegóły
71/V/2019 zatwierdzenia „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2018” oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2018” 19-04-2019 Szczegóły
710/II/09 wyrażenia zgody na realizację autorskiego programu "Warsztaty i wykłady dla rodziców pragnących pogłębić swoje umiejętności wychowawcze" 25-03-2009 Szczegóły
710/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 06-06-2014 Szczegóły
710/IV/2018 rozpatrzenia wniosku K. P. o najem lokalu na czas nieoznaczony 24-07-2018 Szczegóły
711/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umów na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV i rozwiązywania problemów osób żyjących z HIV/AIDS w Dzielnicy Wilanów w placówkach oświatowych w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 25-03-2009 Szczegóły
711/III/2014 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 06-06-2014 Szczegóły
711/IV/2018 rozpatrzenia wniosku J. G. o najem lokalu socjalnego 24-07-2018 Szczegóły
712/II/09 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na sędziowanie organizowanych na terenie Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 Finałów Dzielnicowych w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w: w sportach zimowych w kategorii szkół podstawowych: wielobój łyżwiarski dla chłopców "Złoty Krążek" oraz wielobój łyżwiarski dla dziewcząt "Błękitna Sztafeta" 25-03-2009 Szczegóły
712/III/2014 przeznaczenia do najmu garażu wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów. 06-06-2014 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe