Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
667/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok. 25-02-2009 Szczegóły
667/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 12-02-2014 Szczegóły
667/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-05-2018 Szczegóły
668/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa ulicy Rumianej wraz z remontem systemu odwodnienia ulicy na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy". 25-02-2009 Szczegóły
668/III/2014 przeznaczenia do najmu garażu wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów. 12-02-2014 Szczegóły
668/IV/2018 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku 25-05-2018 Szczegóły
669/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej do postępowania na: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Zdrowej wraz z przebudową mostu" w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Zdrowej na odcinku Al. Wilanowska - droga L4". 25-02-2009 Szczegóły
669/III/2014 zmiany Uchwały nr 658/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 05.02.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. (z późn. zm. 13-02-2014 Szczegóły
669/IV/2018 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 29-05-2018 Szczegóły
67/II/07 zawarcia umowy z firmą MIX Sport z siedzibą przy Al. Prymasa Tysiąclecia 99/98, 01-424 Warszawa na organizację zawodów sportowych w ramach XL Warszawskiej Olimpiady Młodzieży dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych w okresie 21.02.2007r.-31.05.2007r 21-02-2007 Szczegóły
67/II/08 wyrażenia zgody na realizację programu "Otwarte Obiekty Sportowe" w dzielnicy Wilanów w okresie: 25 lutego-14 czerwca 2008 13-02-2008 Szczegóły
67/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 900 22-02-2011 Szczegóły
67/IV/2015 zmiany Uchwały Nr 5/IV/2015 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 22.01.2015 r. 21-04-2015 Szczegóły
67/V/2019 udzielenia upoważnienia do powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, z przedszkoli, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej, usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 09-04-2019 Szczegóły
670/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej do postępowania na: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" w ramach zadania pod nazwą: "Przebudowa ulicy Przyczółkowej". 25-02-2009 Szczegóły
670/III/2014 zmiany Uchwały nr 666/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 12.02.2014 r. w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 13-02-2014 Szczegóły
670/IV/2018 rekomendowania do finansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku. 29-05-2018 Szczegóły
671/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej do postępowania na: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla: ulicy Biwakowej, ulicy Rzodkiewki, ulicy oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa bis - Rzodkiewki". 25-02-2009 Szczegóły
671/III/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonania czynności polegających na przygotowaniu nowoutworzonej placówki oświatowej - Przedszkola nr 420 w Warszawie przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8, do rozpoczęcia działalności z dniem 1 września 2014 roku. 04-03-2014 Szczegóły
671/IV/2018 zmiany podziału ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na rok 2019. 30-05-2018 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe