Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
622/II/09 zawarcia umowy na wykonanie czyszczenia studzienek chłonnych oraz studzienek ściekowych na terenie Dzielnicy Wilanów. 21-01-2009 Szczegóły
622/III/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014–2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 21-11-2013 Szczegóły
622/IV/2018 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy 11-04-2018 Szczegóły
623/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/80/168/681/84/2007 z firmą "DROTECH" na wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Bruzdowej -etap I (od ul. Zaściankowej do ul. Lercha) w Dzielnicy Wilanów w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulicy Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Metrycznej" 27-12-2007 Szczegóły
623/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 23-01-2009 Szczegóły
623/III/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 roku. 21-11-2013 Szczegóły
623/IV/2018 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 11-04-2018 Szczegóły
624/II/07 przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków na 2008 rok sporządzonego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-12-2007 Szczegóły
624/II/09 zawarcia umowy z RWE Polska S.A. na świadczenie usług przesyłowych do nieruchomości położonej przy ul. Królowej Marysieńki - ujęcie wody oligoceńskiej na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie od 01.01. do 31.12.2009. 23-01-2009 Szczegóły
624/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 26-11-2013 Szczegóły
624/IV/2018 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 750 – Administracja publiczna oraz 855 - Rodzina 11-04-2018 Szczegóły
625/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z firmą "MARGOT" na wykonanie robót drogowych związanych z przebudową ulicy Rotmistrzowskiej 28-12-2007 Szczegóły
625/II/09 zatwierdzenia uzupełnionej listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2009 rok. 23-01-2009 Szczegóły
625/III/2013 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż. 26-11-2013 Szczegóły
625/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-04-2018 Szczegóły
626/II/07 zakupu zasilacza awaryjnego APC Smart UPS/10000VA 28-12-2007 Szczegóły
626/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: "Remont basenu w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30". 23-01-2009 Szczegóły
626/III/2013 anulowania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego oraz wykreślenia lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów z ewidencji lokali socjalnych. 26-11-2013 Szczegóły
626/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.03.2018 r. 11-04-2018 Szczegóły
627/II/07 podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych, w tym odpadów surowcowych z obiektu Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 w Warszawie w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r. 28-12-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe