Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
602/IV/2018 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, przy ul. Uprawnej 9/17 27-02-2018 Szczegóły
603/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą "STAPORT-Odzież Sportowa" Stanisław Żurawiński 05-870 Błonie-Bieniewice, ul. Purzyckiego 4 na wyprodukowanie strojów sportowych z nadrukiem dla reprezentacji szkół znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów 20-12-2007 Szczegóły
603/II/09 zawarcia umowy na serwis programu komputerowego DOM - dodatki mieszkaniowe, stosowanego w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 16-01-2009 Szczegóły
603/III/2013 wydzielenia z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów lokalu socjalnego oraz skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 22-10-2013 Szczegóły
603/IV/2018 powołania Członków Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 27-02-2018 Szczegóły
604/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 57 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z panią.........na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
604/II/09 wyrażenia zgody na realizację programu "Zima w mieście 2009" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 19 do 30 stycznia 2009 roku. 16-01-2009 Szczegóły
604/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 25-10-2013 Szczegóły
604/IV/2018 sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów miasta Stołecznego Warszawy projektu uchwał w sprawie określenia na obszarze Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy strefy wpływającej na ustalenie wysokości stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób miasta stołecznego Warszawy. 02-03-2018 Szczegóły
605/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 30 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy z panem...... na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
605/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pod nazwą "Przebudowa ulicy Przyczółkowej". 16-01-2009 Szczegóły
605/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na rok 2014 oraz prognozy budżetowej na lata 2015 – 2016. 25-10-2013 Szczegóły
605/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-03-2018 Szczegóły
606/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 16 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z panem.......na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
606/II/09 zawarcia umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych w branży sanitarnej dla zadania "Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 2 ul. Gubinowska 28/30". 16-01-2009 Szczegóły
606/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 25-10-2013 Szczegóły
606/IV/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku 08-03-2018 Szczegóły
607/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 54 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z panem.......na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
607/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Zdrowej wraz z przebudową mostu w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Zdrowej na odcinku al. Wilanowska - droga L4". 16-01-2009 Szczegóły
607/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 30-10-2013 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe