Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
613/III/2013 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż. 06-11-2013 Szczegóły
613/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-03-2018 Szczegóły
614/II/07 zawarcia umów z RWE STOEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, na dostarczenie energii elektrycznej do budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wilanów przy ul. Resorowej 16, przy ul. Rumianej 111, przy ul. Przyczółkowej 27A, przy ul. Przyczółkowej 58, przy ul. Radosnej 11, przy ul. Wiertniczej 147 i przy Al. Wilanowskiej (garaże) na okres od dania 01.01.2008r. do 31.12.2008r. 24-12-2007 Szczegóły
614/II/09 oddania w dzierżawę na okres roku z możliwością przedłużenia, nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Rumianej. 16-01-2009 Szczegóły
614/III/2013 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż. 06-11-2013 Szczegóły
614/IV/2018 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-03-2018 Szczegóły
615/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z firmą Neo Media System Sp. z o.o. na wykonanie urządzenia GovPoint 24-12-2007 Szczegóły
615/II/09 oddania w dzierżawę na okres 7 miesięcy część nieruchomości gruntowej, znajdującej się poza pasem drogowym ulicy gminnej Biedronki. 16-01-2009 Szczegóły
615/III/2013 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż. 06-11-2013 Szczegóły
615/IV/2018 umieszczenia w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 30-03-2018 Szczegóły
616/II/07 zawarcia umowy z firma Kolporter S.A. z siedzibą Oddziału Mazowieckiego przy ul. Balkonowej 3 w Izabelinie na dostawę prasy do Urzędu Dzielnicy Wilanów w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. 24-12-2007 Szczegóły
616/II/09 zawarcia umowy z firmą BYŚ na wywóz odpadów segregowanych z budynków komunalnych położonych w Dzielnicy Wilanów. 19-01-2009 Szczegóły
616/III/2013 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż. 06-11-2013 Szczegóły
616/IV/2018 zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2018 roku. 30-03-2018 Szczegóły
617/II/07 zawarcia umowy z firmą Eden Springs Poland Sp. z o.o. z siedzibą Biura Zarządu przy ul. Pułaskiego 2, Konstancin-Jeziorna 05-510 i siedzibą firmy: os. Czatkowice 254, Krzeszowice 32-065 NIP 123-04-42-593 na dostawę wody źródlanej do Urzędu Dzielnicy Wilanów w okresie od 2 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. 24-12-2007 Szczegóły
617/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie Dzielnicy Wilanów. 19-01-2009 Szczegóły
617/III/2013 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż. 06-11-2013 Szczegóły
617/IV/2018 podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 06-04-2018 Szczegóły
618/II/07 podpisania umowy na sprzątanie powierzchni zewnętrznych i biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie od 2 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. 24-12-2007 Szczegóły
618/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie budowy przedszkola przy ulicy Sytej 123 w Warszawie wraz z rozbiórką starego budynku. 19-01-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe