Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
596/II/09 zawarcia z MJM Wila-Vet Lecznicą Weterynaryjną s.c. umowy na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z obszaru Dzielnicy Wilanów na okres od 15.01 do 22.12.2009r. 12-01-2009 Szczegóły
596/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 15-10-2013 Szczegóły
596/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.01.2018 r. 12-02-2018 Szczegóły
597/II/07 podpisania umowy na dostawę urządzenia do przyjmowania pitów, tzw. pitomat w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 14-12-2007 Szczegóły
597/II/09 zwarcia z firmą "TRANS-MED Janusz Pecko, Piotr Sobolewski" umowy na świadczenie usług w zakresie pogotowia porządkowego tj. interwencyjnego sprzątania zwłok padłych zwierząt wraz z wywozem do miejsca utylizacji w okresie od 15.01 do 31.12.2009r. 12-01-2009 Szczegóły
597/III/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2015 – 2016 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 15-10-2013 Szczegóły
597/IV/2018 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawyw sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 12-02-2018 Szczegóły
598/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu na terenie Dzielnicy Wilanów 18-12-2007 Szczegóły
598/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-01-2009 Szczegóły
598/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 15-10-2013 Szczegóły
598/IV/2018 przeznaczenia garażu nr … do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr … . 12-02-2018 Szczegóły
599/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z firmą "MARGOT" na wykonanie robót drogowych związanych z przebudową ulicy Sągi 20-12-2007 Szczegóły
599/II/09 zawarcia umowy na serwis i konserwację systemu telefonicznego użytkowanego przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy. 14-01-2009 Szczegóły
599/III/2013 zmiany Uchwały nr 594/III/2013 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 09.10.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 16-10-2013 Szczegóły
599/IV/2018 przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2017 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-02-2018 Szczegóły
6/2003 podziału dotacji dla podmiotów niepublicznych oraz innych podmiotów nie zaliczanych do jednostek organizacyjnych Dzielnicy Wilanów na cele związane z realizacją zadań własnych Dzielnicy Wilanów w 2003r. 08-05-2003 Szczegóły
6/2004 zmiany Uchwały nr 18 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego wydatków Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów na 2004r. 30-01-2004 Szczegóły
6/2005 zmiany w załączniku Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy nr XV/3 do Uchwały Nr XLVI/1126/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2005r. 18-04-2005 Szczegóły
6/2006 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej i umieszczenia p........na liście osób oczekujących na najem lokalu socjalnego 29-03-2006 Szczegóły
6/II/07 zawarcia umowy....na wywóz nieczystości płynnych i stałych z budynków komunalnych usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów 10-01-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe