Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
60/V/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-04-2019 Szczegóły
600/II/07 dostawy programów i licencji 20-12-2007 Szczegóły
600/II/09 wyrażenia zgody na przyjęcie w zarząd Dzielnicy Wilanów ulicy Sarmackiej na odcinku od ulicy Nowej 1 do ulicy Herbu Korczak oraz ulicy Herbu Korczak. 14-01-2009 Szczegóły
600/III/2013 powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 16-10-2013 Szczegóły
600/IV/2018 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 21-02-2018 Szczegóły
601/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z dnia 21.05.2007r. nr WIL/WOŚ/B/200/27/2007 zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa-Dzielnicą Wilanów z siedzibą w Warszawie a Konsorcjum, którego liderem jest firma POLSUPER Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, dot. zmian zapisów w załączniku nr 4 lp. 4 ww. umowy 20-12-2007 Szczegóły
601/II/09 projektów umów z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy na przejęcie do eksploatacji urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Dzielnicy Wilanów i ulotki zawierającej informacje o zasadach świadczenia usług przez MPWiKA S.A. 14-01-2009 Szczegóły
601/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 22-10-2013 Szczegóły
601/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-02-2018 Szczegóły
602/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego przedłużenia terminu zakończenia umowy z dnia 26.12.2007r. na dzień 29.02.2008r. 20-12-2007 Szczegóły
602/II/09 zatwierdzenia planów finansowych na 2009 rok publicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. 16-01-2009 Szczegóły
602/III/2013 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej oraz zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej. 22-10-2013 Szczegóły
602/IV/2018 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, przy ul. Uprawnej 9/17 27-02-2018 Szczegóły
603/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą "STAPORT-Odzież Sportowa" Stanisław Żurawiński 05-870 Błonie-Bieniewice, ul. Purzyckiego 4 na wyprodukowanie strojów sportowych z nadrukiem dla reprezentacji szkół znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów 20-12-2007 Szczegóły
603/II/09 zawarcia umowy na serwis programu komputerowego DOM - dodatki mieszkaniowe, stosowanego w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 16-01-2009 Szczegóły
603/III/2013 wydzielenia z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów lokalu socjalnego oraz skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 22-10-2013 Szczegóły
603/IV/2018 powołania Członków Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 27-02-2018 Szczegóły
604/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 57 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z panią.........na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
604/II/09 wyrażenia zgody na realizację programu "Zima w mieście 2009" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 19 do 30 stycznia 2009 roku. 16-01-2009 Szczegóły
604/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 25-10-2013 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe