Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
582/III/2013 wniosku o przyznanie dodatkowych środków na wydatki inwestycyjne na lata 2013-2014. 05-09-2013 Szczegóły
582/IV/2018 powołania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 05-01-2018 Szczegóły
583/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: wykonanie robót konserwacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach polegających na wymianie mieszaczy wodno-powietrznych i złóż filtracyjnych oraz oczyszczeniu zbiorników wyrównawczych z osadów 12-12-2007 Szczegóły
583/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2009 roku". 07-01-2009 Szczegóły
583/III/2013 zmiany uchwały Nr 581/III/ 2013 Zarządu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w sprawie zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 10-09-2013 Szczegóły
583/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-01-2018 Szczegóły
584/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa ulicy Rzodkiewki 12-12-2007 Szczegóły
584/II/09 wyrażenia zgody na realizację programu "Otwarte obiekty sportowe" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 2 lutego do 20 czerwca 2009 roku. 07-01-2009 Szczegóły
584/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok 24-09-2013 Szczegóły
584/IV/2018 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2018 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 12-01-2018 Szczegóły
585/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy z dnia 02.02.2007r. nr WIL/OŚ/B/3/68/2007 z Panem Pawłem Świderskim, prowadzącym firme pod nazwą: S.U.W SERVICE z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 106 D m 83 12-12-2007 Szczegóły
585/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego na wykonanie koncertu kolęd przez chór i orkiestrę zespołu "Mazowsze" w kościele św. Anny w Wilanowie przy ul. Kolegiackiej 1 w dniu 10 stycznia 2009 roku o godzinie 19.00. 07-01-2009 Szczegóły
585/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 24-09-2013 Szczegóły
585/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 12-01-2018 Szczegóły
586/II/07 zawarcia umowy na dostawę i ułożenie wykładziny podłogowej w części rehablitacyjnej pomieszczeń w Przedszkolu nr 56 ul. Gubinowska 28/30 13-12-2007 Szczegóły
586/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości z Panem Krzysztofem Milewskim właścicielem nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sytej od dnia 01.01.do 31.03 2009. 07-01-2009 Szczegóły
586/III/2013 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 251,40 m2 w budynku przy ul Przyczółkowej 27a w Dzielnicy Wilanów. 24-09-2013 Szczegóły
586/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 19-01-2018 Szczegóły
587/II/07 zawarcia umowy na montaż oświetlenia punktowego w pomieszczeniach rehabilitacyjnych w Przedszkolu nr 56 ul. Gubinowska 28/30 13-12-2007 Szczegóły
587/II/09 zawarcia umowy z firmą AQARIUS&Co. Iwona Górzkowska - Jarząbek na konserwację dwóch przepompowni sanitarnych P1 i P2 na osiedlu Arbuzowa Bis na terenie Dzielnicy Wilanów na okres 3 miesięcy od 01.01 do 31.03.2009r. 07-01-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe