Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
593/III/2013 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony. 08-10-2013 Szczegóły
593/IV/2018 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 491,50 m2 położonego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu w trybie poza konkursem ofert oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji 31-01-2018 Szczegóły
594/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu na terenie Dzielnicy Wilanów 14-12-2007 Szczegóły
594/II/09 podpisania całorocznej umowy - zlecenia z Panią Barbarą Płomińską - Pykało na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych dla zadań wynikajacych z załącznika inwestycyjnego dla Dzielnicy Wilanów z wyłączeniem budowy ulicy Nowokabackiej i ulicy Stanisława Kostki Potockiego i dla remontów bieżących oraz konsultacje przy odbiorach projektów drogowych. 12-01-2009 Szczegóły
594/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 09-10-2013 Szczegóły
594/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-02-2018 Szczegóły
595/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Autorską Pracownią Architektury "CAD" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań: "Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego" oraz "Budowa toalety publicznej" 14-12-2007 Szczegóły
595/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania, którego przedmiotem jest wykonanie zamówień uzupełniających w ramach zadania pod nazwą: "Wykonanie robót interwencyjnych przy naprawach nawierzchni dróg na terenie Dzielnicy Wilanów". 12-01-2009 Szczegóły
595/III/2013 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 09-10-2013 Szczegóły
595/IV/2018 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-02-2018 Szczegóły
596/II/07 zawarcia umowy ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 2, na dostarczenie energii cieplnej do budynków komunalnych przy ul. Radosnej 11 i ul. Resorowej 16 usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów 14-12-2007 Szczegóły
596/II/09 zawarcia z MJM Wila-Vet Lecznicą Weterynaryjną s.c. umowy na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z obszaru Dzielnicy Wilanów na okres od 15.01 do 22.12.2009r. 12-01-2009 Szczegóły
596/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 15-10-2013 Szczegóły
596/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.01.2018 r. 12-02-2018 Szczegóły
597/II/07 podpisania umowy na dostawę urządzenia do przyjmowania pitów, tzw. pitomat w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 14-12-2007 Szczegóły
597/II/09 zwarcia z firmą "TRANS-MED Janusz Pecko, Piotr Sobolewski" umowy na świadczenie usług w zakresie pogotowia porządkowego tj. interwencyjnego sprzątania zwłok padłych zwierząt wraz z wywozem do miejsca utylizacji w okresie od 15.01 do 31.12.2009r. 12-01-2009 Szczegóły
597/III/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2015 – 2016 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 15-10-2013 Szczegóły
597/IV/2018 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawyw sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. 12-02-2018 Szczegóły
598/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu na terenie Dzielnicy Wilanów 18-12-2007 Szczegóły
598/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-01-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe