Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
54/V/2019 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w dziale 600 – Transport i łączność 05-03-2019 Szczegóły
540/II/07 zawarcia umowy na wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy zestawie zabawowym na terenie Szkoły Podstawowej nr 104 ul. Przyczółkowa 27 27-11-2007 Szczegóły
540/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu terminowego do umowy z Autorską Pracownią Architektury "CAD" na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadań: "Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego" oraz "Budowa toalety publicznej". 12-12-2008 Szczegóły
540/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport. 24-06-2013 Szczegóły
540/IV/2017 zawarcia umów najmu lokali użytkowych o powierzchni 377,03 m2 i 684,50 m2 położonych w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tych lokali w trybie poza konkursem ofert, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji oraz wyrażenia zgody na podnajem powierzchni tych lokali nie przekraczającej 50% wynajmowanej powierzchni innym podmiotom. 25-10-2017 Szczegóły
541/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu zmniejszającego kwotę wynagrodzenia do umowy z firmą "Zakład Robót Ogrodniczo-Drogowych" na utrzymanie, remont, konserwację i naprawę dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 27-12-2007 Szczegóły
541/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę, której przedmiotem jest: "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Wilanów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku". 15-12-2008 Szczegóły
541/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale 750 – Administracja publiczna 24-06-2013 Szczegóły
541/IV/2017 powołania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019. 25-10-2017 Szczegóły
542/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie usługi uzupełniającej polegającej na dowozie dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w terminie od 03 grudnia 2007r. do 11 lipca 2008 r. w Dzielnicy Wilanów w ramach zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 27-11-2007 Szczegóły
542/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą COMP DATA sp.z o.o. na zakup 20 zestawów komputerowych z przeznaczeniem pierwszego wyposażenia pomieszczeń szkolnych przebudowywanego poddasza w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 15-12-2008 Szczegóły
542/III/2013 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów za 2012 r. 24-06-2013 Szczegóły
542/IV/2017 powołania zespołu ds. oceny formalnej wniosków nauczycieli i określenia trybu przyznawania w 2017 r. dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy. 31-10-2017 Szczegóły
543/II/07 dostarczenia licencji i wdrożenie systemu SAPORT dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 29-11-2007 Szczegóły
543/II/08 zawarcia umowy z firmą DUBLET RTV-AGD na dostawę sprzetów AGD w ramach zakupu pierwszego wyposażenia dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a. 15-12-2008 Szczegóły
543/III/2013 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Wilanów za 2012 r. 24-06-2013 Szczegóły
543/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-11-2017 Szczegóły
544/II/07 zatwierdzenia regulaminu najmu garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów w drodze konkursu ofert 29-11-2007 Szczegóły
544/II/08 zawarcia umów z RWE Polska Spółka Akcyjna na dostarczanie i sprzedaż energii elektrycznej, ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Energii Cieplnej Spółka Akcyjna na dostarczenie i sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej, z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. na dostarczanie i sprzedaż wody i zbiorowe odprowadzania ścieków do budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wilanów. 15-12-2008 Szczegóły
544/III/2013 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 24-06-2013 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe