Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
50/IV/2015 zmiany uchwały nr 735/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 01.08.2014 r. 25-03-2015 Szczegóły
50/V/2019 udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 20-02-2019 Szczegóły
500/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane: Przebudowa ulicy Bruzdowej-etap I (od ul. Zaściankowej do ul. Lercha) w ramach zadania pod nazwą: "Przebudowa ulicy Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Metrycznej 09-11-2007 Szczegóły
500/II/08 przeznaczenia do najmu garażu przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z panem Aleksandrem Kwaśniewskim dotychczasowym najemcą - na okres 3 lat. 03-12-2008 Szczegóły
500/III/2013 przeznaczenia do najmu garażu wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 22-03-2013 Szczegóły
500/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, przy ul. Gubinowskiej 28/30 18-08-2017 Szczegóły
501/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Bruzdowej-etap I (od ul. Zaściankowej do ulicy Lercha) 09-11-2007 Szczegóły
501/II/08 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony. 03-12-2008 Szczegóły
501/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 03-04-2013 Szczegóły
501/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, przy ul. Gubinowskiej 28/30 18-08-2017 Szczegóły
502/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa ulicy Rzodkiewki 09-11-2007 Szczegóły
502/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: " Zakup drugiej części wyposażenia w zakresie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ulicy Przyczółkowej 27a tj.: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury Wilanów, Biblioteki Publicznej Warszawa Wilanów oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy". 03-12-2008 Szczegóły
502/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie wyposażenia Zespołu Szkół Nr 2 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie, w majątek m.st. Warszawy 03-04-2013 Szczegóły
502/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, przy ul. Gubinowskiej 28/30 18-08-2017 Szczegóły
503/II/07 umorzenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości p..........w wysokości 11 431,75 13-11-2007 Szczegóły
503/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych, związanych z wykonaniem przebudowy studni kanalizacyjnych w ramach zadania: "Przebudowa ulic Wiktorii Wiedeńskiej i Marconich". 03-12-2008 Szczegóły
503/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-04-2013 Szczegóły
503/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, przy ul. Gubinowskiej 28/30 18-08-2017 Szczegóły
504/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie: 1000 szt. koszulek typu T-shirt, 200 szt. koszulek typu polo, 200 szt. polarów z nadrukiem/haftem promocyjnym 13-11-2007 Szczegóły
504/II/08 sprostowania omyłki w zapisie umowy na roboty dodatkowe przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie, polegającej na dokonaniu zmiany w zapisie par. 8, ust.1 z umowy WIL/WIR/I/VII/7/1/81/415/28/2008/4 z dnia 30.06.2006. 03-12-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe