Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
482/II/08 zajęcia stanowiska dotyczącego ustalenia dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy nowego limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 26-11-2008 Szczegóły
482/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-02-2013 Szczegóły
482/IV/2017 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 12-07-2017 Szczegóły
483/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Zagospodarowanie terenu Stawu Zawadowskiego w rejonie ul. Sytej w Warszawie 30-10-2007 Szczegóły
483/II/08 zawarcia umowy z firmą "Helikon Meble Biurowe S.A." na dostwę pierwszego wyposażenia w zakresie mebli biurowych z przeznaczeniem dla nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27a. 26-11-2008 Szczegóły
483/III/2013 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 98 m2 położonego w budynku przy ul. Potułkały 10 w Warszawie z Warszawskim Klubem Kolarskim, zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu ustalonych w trybie poza konkursem ofert oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej 12-02-2013 Szczegóły
483/IV/2017 zmiany uchwały Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie podjęcia przez Radę Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej nadania imienia hetmana Jana Zamoyskiego Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie, przy ul. U. Ledóchowskiej 10. 12-07-2017 Szczegóły
484/II/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 30-10-2007 Szczegóły
484/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na uzupełniające roboty budowlane do umowy "Remont piwnicy i parteru w Szkole Podstwowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26" w ramach zadania: "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zakup uslug remontowych". 26-11-2008 Szczegóły
484/III/2013 wyrażenia zgody na zawarcie trójstonnego Porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską oraz Zespołem Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego na utworzenie w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki Potockiego, wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26 oddziału, w którym realizowane byłyby zajęcia edukacyjne „Elementy gospodarki przestrzennej” od roku szkolnego 2013/2014. 14-02-2013 Szczegóły
484/IV/2017 wniosku o zmianę zarządzenia nr 655/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów w 2017 roku 12-07-2017 Szczegóły
485/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni przy Stacji Uzdatniania Wody-Zawady (ul. Nad Wilanówką) 30-10-2007 Szczegóły
485/II/08 zawarcia umowy z panem Kazimierzem Królikowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Budownictwa Ogólnego z siedzibą: 27 - 570 Iwaniska, ul. Witosa 38 na remont dachu budynku zespołu garażowego Nr 2 - boksy od 21 do 40 przy ul. Kosiarzy w Warszawie. 26-11-2008 Szczegóły
485/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy Stefana Cendrowskiego drodze w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 14-02-2013 Szczegóły
485/IV/2017 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. 12-07-2017 Szczegóły
486/II/07 zawarcia umowy na wykonanie szafek ubraniowych z przeznaczeniem dla przebieralni chłopców, zlokalizowanej przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie 30-10-2007 Szczegóły
486/II/08 przeznaczenia do najmu garaży nr 3, 38 przy ulicy Kosiarzy w Warszawie wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami - na okres 3 lat. 26-11-2008 Szczegóły
486/III/2013 zmiany Uchwały nr 480/III/2013 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 05.02.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 19-02-2013 Szczegóły
486/IV/2017 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.06.2017 r. 20-07-2017 Szczegóły
487/II/07 przeznaczenia do najmu garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 30-10-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe