Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
447/III/2012 unieważnienia konkursu na dzierżawę terenu o powierzchni 3165 m 2 położonego w pasie drogowym ul. St. Kostki Potockiego z przeznaczeniem na zorganizowanie parkingu komercyjnego 23-11-2012 Szczegóły
447/IV/2017 przyjęcia „Harmonogramu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2017 r.” 10-05-2017 Szczegóły
448/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 08-10-2007 Szczegóły
448/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pierwszego wyposażenia w zakresie mebli szkolnych dla wnętrz poddasza w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26. 07-11-2008 Szczegóły
448/III/2012 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r. 27-11-2012 Szczegóły
448/IV/2017 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2017 roku 10-05-2017 Szczegóły
449/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie 1000 szt. toreb promocyjno-reklamowych z napisem Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy oraz www.wilanów.pl. 10-10-2007 Szczegóły
449/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pierwszego wyposażenia dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a tj.: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz Centrum Kultury Wilanów. 07-11-2008 Szczegóły
449/III/2012 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r. 27-11-2012 Szczegóły
449/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 16-05-2017 Szczegóły
45/2006 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2006r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-12-2006 Szczegóły
45/II/07 uregulowania zaległych nalezności dla MPWiK za odprowadzanie ścieków ze zdroju wody oligoceńskiej przy ul. Lentza 06-02-2007 Szczegóły
45/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą MIX SPORT Robert Grzęda na organizację Finałów Dzielnicowych XLI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych-w kategorii Szkół Podstawowych w terminie od 5 do 8 lutego 2008 04-02-2008 Szczegóły
45/III/2011 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokalu użytkowego – toalety publicznej i kiosku, o powierzchni ogólnej pomieszczeń 89,4m2, położonego w budynku przy St. Kostki Potockiego w Warszawie 25-01-2011 Szczegóły
45/IV/2015 przyjęcia „Harmonogramu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 r.” 19-03-2015 Szczegóły
45/V/2019 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 13-02-2019 Szczegóły
450/II/07 zmian do: - uchwały nr 127/II/07 z dnia 30.03.07r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą "Z.S. nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o. -PT" -ETAP I - (dokumentacja projektowa) remont basenu, -uchwały nr 159/II/07 z dnia 16.04.07r. w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą "Z.S. nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o. -PT"-ETAP I - (dokumentacja projektowa ) remont basenu. 10-10-2007 Szczegóły
450/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umów na działania profilaktyczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów. 13-11-2008 Szczegóły
450/III/2012 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały, dotyczącej wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 223 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27 oraz zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 104 im. Macieja Rataja w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, przy ul. Przyczółkowa 27. 27-11-2012 Szczegóły
450/IV/2017 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 16-05-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe