Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
401/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Wykonanie robót remontowych na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach polegających na wymianie mieszaczy wodno-powietrznych i złóż filtracyjnych oraz oczyszczeniu zbiorników wyrównawczych z osadów. 12-09-2007 Szczegóły
401/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remonty bieżące, konserwację i naprawę dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 15-10-2008 Szczegóły
401/III/2012 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 27-08-2012 Szczegóły
401/IV/2017 zatwierdzenia zweryfikowanej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na 2017 rok 31-01-2017 Szczegóły
402/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zbigniewem Jasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczno-Promocyjna "Artprom" na zorganizowanie koncertu muzyki poważnej w wykonaniu zespołu "Consonare per Varsavia" w Kolegiacie św. Anny w Wilanowie w dniu 12 września 2007r. o godzinie 18.00 12-09-2007 Szczegóły
402/II/08 przeznaczenia do najmu garaży: nr 6, 32, 39, 52, 55, 66, 70 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami - na okres 3 lat. 15-10-2008 Szczegóły
402/III/2012 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2014 – 2015 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 31-08-2012 Szczegóły
402/IV/2017 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 427 w Warszawie, ul. Radosna 11 01-02-2017 Szczegóły
403/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą "INS.-KAB." na wykonanie roboty budowlanej dla zadania "Przedszkole nr 56 ul. Gubinowska 28/30 - przebudowa pomieszczeń piwnicy II etap oraz przebudowa tarasu" polegającej na wykonaniu klapy dymowej wraz z instalacją uruchamiającą według projektu. 14-09-2007 Szczegóły
403/II/08 powołania Komisji Negocjacyjnej w celu uzgodnienia warunków nabycia przez m.st. Warszawa części nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 6/1 i nr 11 z obrębu 1-06-76 przy ulicy Rosy będacej własnością Pana Leonarda Młotka. 16-10-2008 Szczegóły
403/III/2012 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 31-08-2012 Szczegóły
403/IV/2017 umieszczenia Pani E. K.-Z. w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 03-02-2017 Szczegóły
404/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Mieczysławem Łuczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: "Sinu Sport Club"; "JML" na zorganizowanie VIII edycji Turnieju Squash'a na terenie klubu sportowego "Sinus" przy ul. Wał Zawadowski 99 o Puchar Burmistrza Wilanowa w dniu 15 września 2007r. w godzinach 9.00-19.40. 14-09-2007 Szczegóły
404/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania:"Wdrożenie stałej organizacji ruchu ul. Orszady w Dzielnicy Wilanów". 16-10-2008 Szczegóły
404/III/2012 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego 31-08-2012 Szczegóły
404/IV/2017 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 03-02-2017 Szczegóły
405/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Klubem Kolarskim Wilanów na zorganizowanie imprezy rowerowej dla mieszkańców Wilanowa w dniu 22 września 2007r. 14-09-2007 Szczegóły
405/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: "Przebudowę ul. Piechoty Łanowej na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Ostrej". 16-10-2008 Szczegóły
405/III/2012 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2012 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 31-08-2012 Szczegóły
405/IV/2017 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2017 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-02-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe