Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
384/II/07 wykupienia rocznego wsparcia technicznego na Oprogramowanie GEO-MAP Net3 i GEO-RASTER Net3 w wersji sieciowej dla 3 użytkowników 06-09-2007 Szczegóły
384/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą STREFA SPORTU na organizację Finałów Dzielnicowych w piłce nożnej w kategorii gimnazjów w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. 03-10-2008 Szczegóły
384/III/2012 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 27-07-2012 Szczegóły
384/IV/2016 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – Głównemu Specjaliście w Wydziale Ochrony Środowiska Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym 28-12-2016 Szczegóły
385/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Piotrem Wąsikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BE-Art. Piotr Wąsik na oświetlenie, nagłośnienie, montaż dachu, sceny, transport oraz ustawienie sceny i krzeseł wraz z obsługą techniczną pikniku rodzinnego przy zbiegu ul. Klimczaka i Przyczółkowej oraz koncertu Perfect z orkiestrą symfoniczną na terenie Zespołu Szkół Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w dniu 8 września 2007r. 06-09-2007 Szczegóły
385/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z "BIG CLASSIC Waszkiewicz Spółka Jawna Agencja Koncertowo - produkcyjna" na realizację koncertu muzyki poważnej "Mistrzowski Recital Chopinowski" w wykoaniu Tatiany Shebanowej w dniu 5 października 2008 roku w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniacej w Powsinie. 03-10-2008 Szczegóły
385/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 27-07-2012 Szczegóły
385/IV/2016 udzielenia upoważnienia Pani Mirosławie Skośkiewicz – Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym 28-12-2016 Szczegóły
386/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Agencją Aktorską Sp. z o.o. Gaża na prowadzenie pikniku rodzinnego przy zbiegu ul. Klimczaka i Przyczółkowej z udziałem zawodowego konferansjera aktora Mariusza Krzemińskiego podczas Dni Wilanowa w dniu 8 września 2007r. 06-09-2007 Szczegóły
386/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postepowania na "Remont piwnicy i parteru w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26". 03-10-2008 Szczegóły
386/III/2012 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 27-07-2012 Szczegóły
386/IV/2016 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-12-2016 Szczegóły
387/II/07 wyrażenia zgody na powołanie Komisji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 06-09-2007 Szczegóły
387/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Rozbiórka budynku przy ulicy Sytej 123 w Warszawie". 03-10-2008 Szczegóły
387/III/2012 zakwalifikowania i udzielenia pomocy mieszkaniowej oraz zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej. 27-07-2012 Szczegóły
387/IV/2016 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.12.2016 r. 30-12-2016 Szczegóły
388/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Rozbiórki budynku przy ul. Sytej 83 w Warszawie" 06-09-2007 Szczegóły
388/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z panią Martą Makarą na prowadzenie dla dzieci z Dzielnicy Wilanów zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć socjoterapeutycznych, pracy w środowisku oraz zakup artykułów żywnościowych i materiałów do zajęć w ramach programu "klubik pozalekcyjny", realizowanego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów na terenie Centrum Kultury Wilanów, ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 07-10-2008 Szczegóły
388/III/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 27-07-2012 Szczegóły
388/IV/2016 przeznaczenia garaży do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami na okres do 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaże 30-12-2016 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe