Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
wyrażenia zgody na podłączenie się 40 gospodarstw jednorodzinnych do istniejącej lokalnej sieci wodociagowej na Powsinie na terenie Dzielnicy Wilanów 27-03-2008 Szczegóły
zawarcia umowy na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na terenie Dzielnicy Wilanów 25-02-2008 Szczegóły
1/2003 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego uproszczonego na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w roku 2003 od 10 lutego do 31 grudnia. 15-01-2003 Szczegóły
1/2004 zmiany Uchwały nr 17 z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków Dzielnicy Wilanów na 2004r. 16-01-2004 Szczegóły
1/2005 opinii o projekcie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2005-2013 17-01-2005 Szczegóły
1/2006 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2006r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 01-01-2006 Szczegóły
1/II/2006 podziału kompetencji pomiędzy Burmistrzem i Zastępcami Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 27-12-2006 Szczegóły
1/II/2008 umorzenia zaległości podatkowych za rok 2007 wraz z odsetkami p...... 08-01-2008 Szczegóły
1/III/10 podziału zadań pomiędzy Burmistrzem i Zastępcami Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 17-12-2010 Szczegóły
1/III/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości o numerach 4/18, 4/19 z obrębu 1-10-26, położonych w Warszawie przy ul. Klimczaka przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Przedpola Pałacu Wilanowskiego m.in. pod administrację. 05-01-2015 Szczegóły
1/IV/2015 podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 07-01-2015 Szczegóły
1/V/2018 w sprawie podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Wraszawy 13-12-2018 Szczegóły
10/2003 przyjęcia zmian planu finansowego Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na 2003 rok i zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 9/2003 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 09 czerwca 2003r. 27-06-2003 Szczegóły
10/2004 zmiany Uchwały nr 17 z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków Dzielnicy Wilanów na 2004r. 12-03-2004 Szczegóły
10/2005 zmiany Zarządzenia Nr 2238/05 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 03 marca 2005r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu m.st. Warszawy na 2005r. ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2005r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 13-05-2005 Szczegóły
10/2006 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2006r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 15-05-2006 Szczegóły
10/II/07 zmiany wstępnego projektu załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2007r 10-01-2007 Szczegóły
10/II/2008 zawarcia z firmą TOI -TOI - systemy sanitarne umowy na dostawę, ustawienie oraz serwis kabin sanitarnych wolnostojących na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie 01.01.-31.12.2008r. na kwotę brutto 22 308,97 zł 08-01-2008 Szczegóły
10/III/10 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu ……………………… wchodzącego w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z panem Andrzejem Kuryłowiczem dotychczasowym najemcą na okres 3 miesięcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 31-12-2010 Szczegóły
10/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 28-01-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe