Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1361/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: Zawarcie ze spółką SPEC S.A. umowy o przyłączenie węzła cieplnego w budynku hali sportowej przy Z. Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie do miejskiej sieci ciepłowniczej zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym 26-04-2010 Szczegóły
1360/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót związanych z włączeniem ul. Nowokabackiej w ul. Drewny w ramach zadania „Budowa ul. Nowokabackiej” 26-04-2010 Szczegóły
1359/II/10 zawarcia z konsorcjum firm Konsalnet System Sp. z o.o. i Agencją Ochrony Skorpion Security aneksu do umowy nr WIL/WOŚ/B/B/III/2/1/5/977/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. (monitoring zdrojów oligoceńskich będących w administrowaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy), obejmującego instalację dodatkowych kamer na zewnątrz 2 budynków zdrojowych przy ul. Lentza/ Wiertnicza i Królowej Marysieńki/ Łowcza (po 1 na każdym z budynków) oraz wykonania 12-tu nagrań na nośnikach CD/DVD materiałów zarejestrowanych przez kamery, w okresie w okresie obowiązywania od dnia podpisania aneksu do dnia 31.12.2010 r., na łączną kwotę 5 124,00 zł brutto. 26-04-2010 Szczegóły
1358/II/10 zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2010 roku 26-04-2010 Szczegóły
1357/II/10 zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w 2010 r. 26-04-2010 Szczegóły
1356/II/10 zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2010 roku 26-04-2010 Szczegóły
1355/II/10 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów do 30.06.2010 r. 26-04-2010 Szczegóły
1354/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 26-04-2010 Szczegóły
1353/II/10 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2010 rok w dziale 400 26-04-2010 Szczegóły
1352/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Dorotą Mężyk-Gębską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Koncertowa ,,Muzyka” na organizację koncertu pt. ,,Witaj Maj, Trzeci Maj ” z okazji uchwalenia Konstytucji 3. Maja. 22-04-2010 Szczegóły
1351/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Robertem Luberą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Amatum” Agencja Artystyczna Robert Lubera na organizację przedsięwzięcia ,,Festiwal Chorągwi” z okazji Święta Flagi. 22-04-2010 Szczegóły
1350/II/10 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Zapłocie 22-04-2010 Szczegóły
1349/II/10 Aneksu do Umowy Nr 9/2009 z dnia 21 maja 2009 r. oraz Aneksu do Umowy Nr 10/2009 z dnia 21.02.2010r - udostępnienia gruntu w celu realizacji inwestycji liniowej 22-04-2010 Szczegóły
1348/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej dla postępowania dotyczącego: Konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów. 16-04-2010 Szczegóły
1347/II/10 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia dodatkowego na: Dodatkowe roboty budowlane dotyczące budowy przedszkola przy ul. Sytej 123 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 16-04-2010 Szczegóły
1346/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót związanych z przebudową ul. Przyczółkowej wraz z infrastrukturą – ETAP I w ramach zadania „Przebudowa ul. Przyczółkowej” 16-04-2010 Szczegóły
1345/II/10 dostawy 8 komputerów ( stacji roboczych ), 8 monitorów LCD, jednego komputera przenośnego, jednej kopiarki cyfrowej Canon, dwóch drukarek laserowych formatu A4, 4 tonerów do kopiarki cyfrowej Canon, 20 taśm do streamera DAT, akcesoriów komputerowych oraz dwóch licencji Windows 7 Professional. 16-04-2010 Szczegóły
1344/II/10 zawarcia umowy na sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów, określających różnicę wartości nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności i przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 16-04-2010 Szczegóły
1343/II/10 rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie …………. p. Grażynie Kurek. 16-04-2010 Szczegóły
1342/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: Dodatkowe roboty budowlane dotyczące budowy przedszkola przy ul. Sytej 123 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 14-04-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe