Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
107/III/2011 rozpatrzenia wniosku pani Janiny Strzelczyk o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 17-05-2011 Szczegóły
106/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 17-05-2011 Szczegóły
105/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-05-2011 Szczegóły
104/III/2011 unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 05-05-2011 Szczegóły
103/III/2011 wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku. 05-05-2011 Szczegóły
102/III/2011 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-05-2011 Szczegóły
101/III/2011 sprawie propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-05-2011 Szczegóły
100/III/2011 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu garażu w Warszawie 26-04-2011 Szczegóły
99/III/2011 powołania komisji do przeprowadzenia prac przygotowawczych w zakresie archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r. 26-04-2011 Szczegóły
98/III/2011 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 26-04-2011 Szczegóły
97/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 19-04-2011 Szczegóły
96/III/2011 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 19-04-2011 Szczegóły
95/III/2011 zatwierdzenia rocznego „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za 2010 r.” 12-04-2011 Szczegóły
94/III/2011 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki, w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku. 12-04-2011 Szczegóły
93/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 50 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 50. 12-04-2011 Szczegóły
92/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-04-2011 Szczegóły
91/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 926 12-04-2011 Szczegóły
90/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-04-2011 Szczegóły
89/III/2011 wyposażenia w majątek m. st. Warszawy: Przedszkola Nr 416 przy ul. Sytej 123 w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy 12-04-2011 Szczegóły
88/III/2011 przyjęcia projektu Uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na rok 2011 05-04-2011 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe