Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
127/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-06-2011 Szczegóły
126/III/2011 powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 07-06-2011 Szczegóły
125/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-06-2011 Szczegóły
124/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 07-06-2011 Szczegóły
123/III/2011 przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 roku nadzorowanych przez Dzielnicę Wilanów. 07-06-2011 Szczegóły
122/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z panem Wiesławem Grzebalskim dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż. 31-05-2011 Szczegóły
121/III/2011 zatwierdzenia sprawozdania zbiorczego z wykonania przychodów i wydatków za 2010 rok w Dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 31-05-2011 Szczegóły
120/III/2011 powołania Komisji Negocjacyjnej w celu uzgodnienia warunków nabycia przez m. st. Warszawa nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 74/2 z obrębu 1-10-15 będącej własnością - „Nieruchomości” E.Dębowska i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Słupsku, pod drogę gminną ul. Sarmacką. 31-05-2011 Szczegóły
119/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 31-05-2011 Szczegóły
118/III/2011 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 31-05-2011 Szczegóły
117/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z panem Krzysztofem Żmijewskim dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 25-05-2011 Szczegóły
116/III/2011 zmiany załącznika uchwały nr 109/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 17.05.2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 25-05-2011 Szczegóły
115/III/2011 upoważnienia pracowników Zespołu Kultury dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 24-05-2011 Szczegóły
114/III/2011 odmowy zakwalifikowania państwa Małgorzaty i Daniela Kikoła do udzielenia pomocy mieszkaniowej i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 24-05-2011 Szczegóły
113/III/2011 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie z panem Witoldem Serdakowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „MIT WITOLD SERDAKOWSKI” oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 24-05-2011 Szczegóły
112/III/2011 zawarcia umowy najmu garażu przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska w Warszawie z firmą Towarzystwo Handlu Zagranicznego „INCORSA” Sp. z o.o. oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 24-05-2011 Szczegóły
111/III/2011 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 24-05-2011 Szczegóły
110/III/2011 zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 102/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 05.05.2011 r. w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-05-2011 Szczegóły
109/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 17-05-2011 Szczegóły
108/III/2011 rozpatrzenia wniosku pana Leszka Dukowskiego o wynajęcie lokalu socjalnego. 17-05-2011 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe