Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1399/II/10 zakwalifikowania państwa Małgorzaty i Daniela Kikoła do najmu lokalu socjalnego i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem na pierwszym miejscu. 09-06-2010 Szczegóły
1398/II/10 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/1, XV/2 oraz XV/6 załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 09-06-2010 Szczegóły
1397/II/10 zmiany Uchwały Nr 154/II/08 Zarządu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Wilanów. 07-06-2010 Szczegóły
1396/II/10 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2010 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 07-06-2010 Szczegóły
1395/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 01-06-2010 Szczegóły
1394/II/10 zmiany uchwały nr 1379/II/10 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2010 roku 27-05-2010 Szczegóły
1393/II/10 przekazania do realizacji uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2010 r. 26-05-2010 Szczegóły
1392/II/10 unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w 2010 r. 26-05-2010 Szczegóły
1391/II/10 unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2010 roku 26-05-2010 Szczegóły
1390/II/10 powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2010 r. 21-05-2010 Szczegóły
1389/II/10 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/2 oraz XV/6 załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 17-05-2010 Szczegóły
1388/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Wykonanie robót związanych z przebudową ulicy Przyczółkowej wraz z infrastrukturą – Etap I w ramach zadania „ Przebudowa ul. Przyczółkowej" 14-05-2010 Szczegóły
1387/II/10 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie. 14-05-2010 Szczegóły
1386/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-05-2010 Szczegóły
1385/II/10 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2010 rok w dziale 926 12-05-2010 Szczegóły
1384/II/10 oddania w nieodpłatne użyczenie na okres 3 lat z możliwością przedłużenia, nieruchomości gruntowej położonej w rejonie Jeziora Powsinkowskiego. 10-05-2010 Szczegóły
1383/II/10 wyrażenia zgody na: zawarcie ze spółką SPEC S.A. umowy o przyłączenie węzła cieplnego w budynku hali sportowej przy Z. Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie do miejskiej sieci ciepłowniczej zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym 10-05-2010 Szczegóły
1382/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie robót związanych z włączeniem ul. Nowokabackiej w ul. Drewny w ramach zadania „Budowa ul. Nowokabackiej” 10-05-2010 Szczegóły
1381/II/10 zawarcia umowy na obsługę geodezyjną remontów bieżących dróg na terenie Dzielnicy Wilanów. 10-05-2010 Szczegóły
1380/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dotyczące remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27 w Warszawie w ramach zadania „ Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”. 10-05-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe