Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1344/II/10 zawarcia umowy na sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów, określających różnicę wartości nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności i przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 16-04-2010 Szczegóły
1343/II/10 rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie …………. p. Grażynie Kurek. 16-04-2010 Szczegóły
1342/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na: Dodatkowe roboty budowlane dotyczące budowy przedszkola przy ul. Sytej 123 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 14-04-2010 Szczegóły
1341/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie unieważnienia postępowania na: Wykonanie robót związanych z przebudową ulicy Przyczółkowej wraz z infrastrukturą – Etap I w ramach zadania „ Przebudowa ul. Przyczółkowej 14-04-2010 Szczegóły
1340/II/10 wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego dla wykonania 35 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w związku z ich zbyciem na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 14-04-2010 Szczegóły
1339/II/10 zawarcia umowy z firmą AVIVA TUO S.A. na ubezpieczenie: budynków należących do zasobu m.st. Warszawy w dzielnicy Wilanów położonych przy następujących ulicach: Przyczółkowa 58, Resorowa 16, Rumiana 111, Wiertnicza 147, Przyczółkowa 27A, Radosna 11, St. Kostki Potockiego 31 i czterech budynków garażowych przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z posiadanym mieniem we wskazanych lokalizacjach. 13-04-2010 Szczegóły
1338/II/10 zmiany terminu zakończenia umowy Nr WIL/WIR/V/10/1/35/237/7/2009/22 z dnia 23 kwietnia 2009r. 13-04-2010 Szczegóły
1337/II/10 powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zawarcie ze spółką SPEC S.A. umowy na przyłączenie węzła cieplnego w budynku hali sportowej przy ul. Wiertnicza 26 do miejskiej sieci ciepłowniczej . 13-04-2010 Szczegóły
1336/II/10 udostępnienia gruntu będącego własnością m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Młocarni 09-04-2010 Szczegóły
1335/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Remont i przebudowa pomieszczeń na potrzeby klasy „0” przy Szkole Podstawowej nr 169 ul. Uprawna 9/17 w Warszawie. 09-04-2010 Szczegóły
1334/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-04-2010 Szczegóły
1333/II/10 powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2010 roku 02-04-2010 Szczegóły
1332/II/10 wyposażenia w majątek m.st. Warszawy Zespołu Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30 01-04-2010 Szczegóły
1331/II/10 zawarcia umowy na wykonania projektu placu zabaw na części działki ewidencyjnej nr 2/100 z obrębu 1-10-37, położonej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej, w celu realizacji zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej” 01-04-2010 Szczegóły
1330/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów. 31-03-2010 Szczegóły
1329/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 31-03-2010 Szczegóły
1328/II/10 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie robót związanych z przebudową ulicy Przyczółkowej wraz z infrastrukturą – Etap I w ramach zadania „ Przebudowa ul. Przyczółkowej" 31-03-2010 Szczegóły
1327/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umów z zakresu: - programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, - wspierania inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin. 31-03-2010 Szczegóły
1326/II/10 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2010 r. 31-03-2010 Szczegóły
1325/II/10 wyrażenia zgody na kontynuację w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów programu „Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe” w okresie: 07 kwietnia – 19 czerwca 2010 roku 31-03-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe