Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
67/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 900 22-02-2011 Szczegóły
66/III/2011 akceptacji oraz zatwierdzenia protokołu z dnia 15.02.2011r dotyczącego otwarcia ofert w postępowaniu konkursowym na wyłonienie inkasenta opłaty targowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st Warszawy 17-02-2011 Szczegóły
65/III/2011 udzielania upoważnienia Panu Arturowi Buczyńskiemu – członkowi Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy pełniącemu funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie zadań określonych w § 8 ust 1 pkt 2 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 17-02-2011 Szczegóły
64/III/2011 udzielenia upoważnienia Pani Anecie Ufnal – pracownikowi Urzędu m. st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym w zakresie zadań określonych w § 27 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 17-02-2011 Szczegóły
63/III/2011 udzielenia upoważnienia Pani Beacie Komosińskiej - Ferens – pracownikowi Urzędu m. st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym w zakresie zadań określonych w § 27 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 17-02-2011 Szczegóły
62/III/2011 udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Porębskiej – pracownikowi Urzędu m. st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym w zakresie zadań określonych w § 27 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 17-02-2011 Szczegóły
61/III/2011 udzielenia upoważnienia Pani Marii Pawłow – pracownikowi Urzędu m. st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym w zakresie zadań określonych w § 27 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 17-02-2011 Szczegóły
60/III/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2010 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 15-02-2011 Szczegóły
59/III/2011 planów finansowych dochodów i wydatków placówek oświatowo - wychowawczych oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wilanów m.st. Warszawy na 2011 rok 15-02-2011 Szczegóły
58/III/2011 przeznaczenia do najmu garaży wchodzących w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 10-02-2011 Szczegóły
57/III/2011 podziału zadań pomiędzy Burmistrzem i Zastępcami Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 10-02-2011 Szczegóły
56/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 02-02-2011 Szczegóły
55/III/2011 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy projektu stanowiska dotyczącego ustalenia dla Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy nowego limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 31-01-2011 Szczegóły
54/III/2011 udzielenia upoważnienia Panu Jarosławowi Dawidko – pracownikowi Urzędu m. st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w zakresie zadań określonych w § 17 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 31-01-2011 Szczegóły
53/III/2011 wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku. 31-01-2011 Szczegóły
52/III/2011 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2010 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 31-01-2011 Szczegóły
51/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod wolnostojące obiekty usług oświaty: szkoły podstawowe lub średnie, przedszkola, kluby, obiekty sportu i rekreacji na terenie Dzielnicy Wilanów w rejonie Wilanowa Zachodniego 27-01-2011 Szczegóły
50/III/2011 wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaże ……………………. 25-01-2011 Szczegóły
49/III/2011 ustalenia regulaminu konkursu dotyczącego wyłonienia kandydata na inkasenta poboru opłaty targowej w Dzielnicy Wilanów, powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej. 25-01-2011 Szczegóły
48/III/2011 ogłoszenia otwartego konkursu ofert w celu wyłonienia kandydata na inkasenta poboru opłaty targowej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 25-01-2011 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe