Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
11/III/10 zawarcia umowy najmu garażu ……………… z firmą „Z.W.K.” Projekty Nadzory Realizacja Sp. z o.o. oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 31-12-2010 Szczegóły
10/III/10 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu ……………………… wchodzącego w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z panem Andrzejem Kuryłowiczem dotychczasowym najemcą na okres 3 miesięcy oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 31-12-2010 Szczegóły
9/III/10 zawarcia umowy najmu garażu………………… z firmą „Z.W.K.” Projekty Nadzory Realizacja Sp. z o.o. oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 31-12-2010 Szczegóły
8/III/10 udzielenia upoważnienia Pani Annie Bacińskiej – pracownikowi Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy zajmującej Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań określonych w § 18, § 27a i § 27b uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej uchwałą nr XCIII/2729/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 203, poz. 6025) 29-12-2010 Szczegóły
7/III/10 zawarcia umowy najmu garażu………………………………………………… z panią Marią Tomaszewską-Jeppsson prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Maria Tomaszewska-Jeppsson M-J CONSULTING oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 29-12-2010 Szczegóły
6/III/10 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu ………………………..wchodzącego w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z panem Marcinem Nurowskim dotychczasowym najemcą na okres 3 lat oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 29-12-2010 Szczegóły
5/III/10 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu …………… wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z panem Andrzejem Ornatem dotychczasowym najemcą na okres 3 lat oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 29-12-2010 Szczegóły
4/III/10 zawarcia umowy najmu garażu……………….. z panią Iloną Molińską oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 29-12-2010 Szczegóły
3/III/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-12-2010 Szczegóły
2/III/10 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2011 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 22-12-2010 Szczegóły
1/III/10 podziału zadań pomiędzy Burmistrzem i Zastępcami Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 17-12-2010 Szczegóły
1462/II/10 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu …………wchodzącego w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z panem Hipolitem Starszakiem dotychczasowym najemcą na okres 3 lat oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 15-12-2010 Szczegóły
1461/II/10 przeznaczenia do najmu garaży: Nr ………………..wchodzących w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat oraz zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu. 15-12-2010 Szczegóły
1460/II/10 zawarcia umowy najmu garażu …….z panem Markiem Soleckim oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 15-12-2010 Szczegóły
1459/II/10 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/2, XV/3 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 10-12-2010 Szczegóły
1458/II/10 powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku. 09-12-2010 Szczegóły
1457/II/10 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 r. 09-12-2010 Szczegóły
1456/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-12-2010 Szczegóły
1455/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-12-2010 Szczegóły
1454/II/10 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku. 29-11-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe