Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
147/III/2011 zawarcia umowy najmu garażu Nr 34 w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 12-07-2011 Szczegóły
146/III/2011 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu garażu Nr 3 w Warszawie 12-07-2011 Szczegóły
145/III/2011 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 12-07-2011 Szczegóły
144/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 12-07-2011 Szczegóły
143/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-07-2011 Szczegóły
142/III/2011 powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 04-07-2011 Szczegóły
141/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-07-2011 Szczegóły
140/III/2011 zatwierdzenia zestawienia zbiorczego z planowanych przychodów i wydatków na 2011 rok w Dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 29-06-2011 Szczegóły
139/III/2011 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 29-06-2011 Szczegóły
138/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 29-06-2011 Szczegóły
137/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-06-2011 Szczegóły
136/III/2011 zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego, umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu zamiennego, oraz zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego 21-06-2011 Szczegóły
135/III/2011 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia II otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 21-06-2011 Szczegóły
134/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zmiany Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na rok 2011 21-06-2011 Szczegóły
133/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 21-06-2011 Szczegóły
132/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia o nadanie nazwy drodze zwyczajowo określanej jako Oś Królewska oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Przedpola Pałacu Wilanowskiego symbolem 7 KDL oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Zachodniego symbolem 4 KDL. 14-06-2011 Szczegóły
131/III/2011 powołania Komisji Negocjacyjnej w celu uzgodnienia warunków nabycia przez m. st. Warszawa nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne nr 100/1, 101/1, 101/3, 98/1, 98/3 z obrębu 1-11-19 będącej własnością – „KAVANA DEVELOPMENTS” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa ul. Nowokabackiej”. 14-06-2011 Szczegóły
130/III/2011 zawarcia umowy najmu garażu Nr 37 w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 14-06-2011 Szczegóły
129/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 53 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 53 14-06-2011 Szczegóły
128/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-06-2011 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe