Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
151/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 26-07-2011 Szczegóły
150/III/2011 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2011 w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących 22-07-2011 Szczegóły
149/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 750 – Administracja publiczna 22-07-2011 Szczegóły
148/III/2011 wyboru ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 19-07-2011 Szczegóły
147/III/2011 zawarcia umowy najmu garażu Nr 34 w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 12-07-2011 Szczegóły
146/III/2011 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu garażu Nr 3 w Warszawie 12-07-2011 Szczegóły
145/III/2011 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 12-07-2011 Szczegóły
144/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 12-07-2011 Szczegóły
143/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-07-2011 Szczegóły
142/III/2011 powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 04-07-2011 Szczegóły
141/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-07-2011 Szczegóły
140/III/2011 zatwierdzenia zestawienia zbiorczego z planowanych przychodów i wydatków na 2011 rok w Dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 29-06-2011 Szczegóły
139/III/2011 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 29-06-2011 Szczegóły
138/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 29-06-2011 Szczegóły
137/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-06-2011 Szczegóły
136/III/2011 zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego, umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu zamiennego, oraz zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego 21-06-2011 Szczegóły
135/III/2011 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia II otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 21-06-2011 Szczegóły
134/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zmiany Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na rok 2011 21-06-2011 Szczegóły
133/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 21-06-2011 Szczegóły
132/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia o nadanie nazwy drodze zwyczajowo określanej jako Oś Królewska oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Przedpola Pałacu Wilanowskiego symbolem 7 KDL oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Zachodniego symbolem 4 KDL. 14-06-2011 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe