Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
292/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zaproszenia do negocjacji do postępowania na:"Przeprowadzenie robót konserwacyjnych na kanale W". 31-07-2008 Szczegóły
275/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą:"Przebudowa ulic Wiktorii Wiedeńskiej i Marconich wraz z budową oświetlenia". 22-07-2008 Szczegóły
205/III/2011 zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 202/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 27.09.2011 r. w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-10-2011 Szczegóły
204/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-10-2011 Szczegóły
203/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 04-10-2011 Szczegóły
202/III/2011 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 27-09-2011 Szczegóły
201/III/2011 powołania Dzielnicowego Centrum Integracji w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy 23-09-2011 Szczegóły
200/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-09-2011 Szczegóły
199/III/2011 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia III otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 20-09-2011 Szczegóły
198/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 750 – Administracja publiczna 20-09-2011 Szczegóły
197/III/2011 zmiany Uchwały nr 178/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31.08.2011 r. w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2013 – 2014 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 15-09-2011 Szczegóły
196/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 46 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 46. 13-09-2011 Szczegóły
195/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 55 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 55. 13-09-2011 Szczegóły
194/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 22 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu, wyrażenia zgody na uzyskanie statusu współnajemcy oraz na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 22. 13-09-2011 Szczegóły
193/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 14 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 14. 13-09-2011 Szczegóły
192/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 62 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 62 13-09-2011 Szczegóły
191/III/2011 udzielenia upoważnienia Pani Marcie Ogrodnik – pracownikowi Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do wydawania zaświadczeń w trybie art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z § 18 pkt. 4 uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej uchwałą nr XCIII/2729/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 13-09-2011 Szczegóły
190/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-09-2011 Szczegóły
189/III/2011 udzielenia upoważniania Pani Annie Szymańskiej - pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postepowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym w zakresie zadań określonych w § 17 Uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 220, poz. 9485) zmienionej Uchwałą nr XCIII/2729/2010 zmieniająca ww. uchwłę. 09-09-2011 Szczegóły
188/III/2011 zmiany załączników do projektu Uchwały Rady Dzielnicy Wilanów przyjętego Uchwałą nr 180/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 02.09.2011 r. 09-09-2011 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe