Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
222/III/2011 funkcjonowania kontroli zarządczej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 04-11-2011 Szczegóły
221/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-11-2011 Szczegóły
220/III/2011 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-11-2011 Szczegóły
219/III/2011 zmiany załącznika do Uchwały nr 218/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 28.10.2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r 04-11-2011 Szczegóły
218/III/20111 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 28-10-2011 Szczegóły
217/III/2011 wyboru ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 25-10-2011 Szczegóły
216/III/2011 przyznania brakujących środków w planie wydatków bieżących na rok 2011, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-10-2011 Szczegóły
215/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-10-2011 Szczegóły
214/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-10-2011 Szczegóły
213/III/2011 udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Wrocławskiej - pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym w zakresie zadań określonych w § 27 pkt 6 uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 z późn. zm.) 14-10-2011 Szczegóły
212/III/2011 udzielenia upoważnienia Pani Elżbiecie Wdowiak - pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym w zakresie zadań określonych w § 27 pkt 6 uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 z późn. zm.) 14-10-2011 Szczegóły
211/III/2011 zmiany Uchwały nr 178/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31.08.2011 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2013 – 2014 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 11-10-2011 Szczegóły
210/III/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony 11-10-2011 Szczegóły
209/III/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony 11-10-2011 Szczegóły
208/III/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony 11-10-2011 Szczegóły
207/III/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 11-10-2011 Szczegóły
206/III/2011 przeznaczenia do najmu garaży wchodzących w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 11-10-2011 Szczegóły
404/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania:"Wdrożenie stałej organizacji ruchu ul. Orszady w Dzielnicy Wilanów". 16-10-2008 Szczegóły
294/II/08 wyrażenia zgody na zlecenie opracowania "Wielobranżowej ekspertyzy technicznej zabytkowego budynku dawnego dworca wąskotorowej kolejki wilanowskiej (...) przy ul. St. Kostki Potockiego 31". 31-07-2008 Szczegóły
293/II/08 umorzenia zaległości podatkowej za rok 2007 oraz I półrocze 2008 r. wraz z odsetkami. 31-07-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe