Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
187/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 6 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 6. 06-09-2011 Szczegóły
186/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 41 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 41. 06-09-2011 Szczegóły
185/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 32 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 32. 06-09-2011 Szczegóły
184/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 26 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 26. 06-09-2011 Szczegóły
183/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 51 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 51. 06-09-2011 Szczegóły
182/III/2011 udzielenia upoważnienia Pani Annie Szymańskiej - pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postepowaniu podatkowym w zakresie zadań określonych w § 17 Uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 220, poz. 9485) zmienionej Uchwałą nr XCIII/2729/2010 zmieniająca ww. uchwałę. 06-09-2011 Szczegóły
181/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-09-2011 Szczegóły
180/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 02-09-2011 Szczegóły
179/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 20 przy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 20. 31-08-2011 Szczegóły
178/III/2011 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2013 – 2014 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 31-08-2011 Szczegóły
177/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 39 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 39. 30-08-2011 Szczegóły
176/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 70 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 70. 30-08-2011 Szczegóły
175/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 68 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 68. 30-08-2011 Szczegóły
174/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 59 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 59. 30-08-2011 Szczegóły
173/III/2011 powołania Komisji Negocjacyjnej w celu uzgodnienia warunków nabycia przez m. st. Warszawa nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4/84 z obrębu 1-10-26 o pow. 61 m2 będącej własnością Skarbu Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych w wieczystym użytkowaniu Pani Henryki Krajewskiej, pod drogę gminną ul. Klimczaka. 23-08-2011 Szczegóły
172/III/2011 ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 23-08-2011 Szczegóły
171/III/2011 zawarcia umowy najmu garażu Nr 23 przy w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 23-08-2011 Szczegóły
170/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 15 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 15. 23-08-2011 Szczegóły
169/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 27 przy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 27. 23-08-2011 Szczegóły
168/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 52 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 52. 23-08-2011 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe