Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
242/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 02-12-2011 Szczegóły
241/III/2011 zmian w projekcie dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok w zakresie wydatków bieżących 02-12-2011 Szczegóły
240/III/2011 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 30-11-2011 Szczegóły
239/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-11-2011 Szczegóły
238/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 23-11-2011 Szczegóły
237/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-11-2011 Szczegóły
236/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 23-11-2011 Szczegóły
235/III/2011 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 22-11-2011 Szczegóły
234/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-11-2011 Szczegóły
233/III/2011 zmian w projekcie dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2013 – 2014 w zakresie wydatków bieżących 22-11-2011 Szczegóły
232/III/2011 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-11-2011 Szczegóły
231/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 38 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 38 15-11-2011 Szczegóły
230/III/2011 powołania Komisji Negocjacyjnej w celu uzgodnienia warunków nabycia przez m. st. Warszawa nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 8/20 i 8/24 z obrębu 1-06-14 będących własnością osób fizycznych, pod drogę gminną ul. Jarą 15-11-2011 Szczegóły
229/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 15-11-2011 Szczegóły
228/III/2011 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 15-11-2011 Szczegóły
227/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 15-11-2011 Szczegóły
226/III/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony 04-11-2011 Szczegóły
225/III/2011 skierowania pana do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczon 04-11-2011 Szczegóły
224/III/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony 04-11-2011 Szczegóły
223/III/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony 04-11-2011 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe