Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
116/III/2011 zmiany załącznika uchwały nr 109/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 17.05.2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 25-05-2011 Szczegóły
115/III/2011 upoważnienia pracowników Zespołu Kultury dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 24-05-2011 Szczegóły
114/III/2011 odmowy zakwalifikowania państwa Małgorzaty i Daniela Kikoła do udzielenia pomocy mieszkaniowej i umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 24-05-2011 Szczegóły
113/III/2011 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie z panem Witoldem Serdakowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „MIT WITOLD SERDAKOWSKI” oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 24-05-2011 Szczegóły
112/III/2011 zawarcia umowy najmu garażu przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska w Warszawie z firmą Towarzystwo Handlu Zagranicznego „INCORSA” Sp. z o.o. oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 24-05-2011 Szczegóły
111/III/2011 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 24-05-2011 Szczegóły
110/III/2011 zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 102/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 05.05.2011 r. w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-05-2011 Szczegóły
109/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 17-05-2011 Szczegóły
108/III/2011 rozpatrzenia wniosku pana Leszka Dukowskiego o wynajęcie lokalu socjalnego. 17-05-2011 Szczegóły
107/III/2011 rozpatrzenia wniosku pani Janiny Strzelczyk o wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 17-05-2011 Szczegóły
106/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 17-05-2011 Szczegóły
105/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-05-2011 Szczegóły
104/III/2011 unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 05-05-2011 Szczegóły
103/III/2011 wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku. 05-05-2011 Szczegóły
102/III/2011 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-05-2011 Szczegóły
101/III/2011 sprawie propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-05-2011 Szczegóły
100/III/2011 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu garażu w Warszawie 26-04-2011 Szczegóły
99/III/2011 powołania komisji do przeprowadzenia prac przygotowawczych w zakresie archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r. 26-04-2011 Szczegóły
98/III/2011 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 26-04-2011 Szczegóły
97/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 19-04-2011 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe