Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
262/III/2012 zatwierdzenia zweryfikowanej listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2012 r. 17-01-2012 Szczegóły
261/III/2012 udzielenia upoważnienia Panu Tomaszowi Ciorgoniowi – członkowi Zarządu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy pełniącemu funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań określonych w § 27c i § 27d UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 17-01-2012 Szczegóły
260/III/2012 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-01-2012 Szczegóły
259/III/2012 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-01-2012 Szczegóły
258/III/2012 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-01-2012 Szczegóły
257/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Porębskiej – pracownikowi Urzędu m. st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w zakresie zadań określonych w § 27c pkt 24 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 04-01-2012 Szczegóły
256/III/2012 powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 04-01-2012 Szczegóły
255/III/2012 wniosku o przyznanie dodatkowych środków na wydatki inwestycyjne na lata 2012 - 2016 04-01-2012 Szczegóły
254/III/2011 dokonania wpisu w rejestrze instytucji kultury w Dzielnicy Wilanów w 2011 roku - Biblioteka Publiczna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 20-12-2011 Szczegóły
253/III/2011 dokonania wpisu w rejestrze instytucji kultury w Dzielnicy Wilanów w 2011 roku – Centrum Kultury Wilanów 20-12-2011 Szczegóły
252/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2012-2015. 20-12-2011 Szczegóły
251/III/2011 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 20-12-2011 Szczegóły
250/III/2011 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2012 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-12-2011 Szczegóły
249/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-12-2011 Szczegóły
248/III/2011 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 13-12-2011 Szczegóły
247/III/2011 powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 13-12-2011 Szczegóły
246/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-12-2011 Szczegóły
245/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-12-2011 Szczegóły
244/III/2011 upoważnienia pracowników Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 06-12-2011 Szczegóły
243/III/2011 zmieniająca Uchwałę Nr 217/III/2011 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyboru ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 02-12-2011 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe