Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
262/V/2020 rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu 28-02-2020 Szczegóły
261/V/2020 rozpatrzenia wniosku Pana … o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu 28-02-2020 Szczegóły
260/V/2020 rozpatrzenia wniosku Pani … o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 28-02-2020 Szczegóły
259/V/2020 rozpatrzenia wniosku Pani … o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 28-02-2020 Szczegóły
258/V/2020 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 28-02-2020 Szczegóły
257/V/2020 przeznaczenia garażu nr do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert na rzecz Pana(…), zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr 21-02-2020 Szczegóły
256/V/2020 skierowania Państwa (…) do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony 21-02-2020 Szczegóły
255/V/2020 rozpatrzenia wniosku Pani (…) o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 21-02-2020 Szczegóły
254/V/2020 przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-02-2020 Szczegóły
253/V/2020 rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 14-02-2020 Szczegóły
252/V/2020 rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” 14-02-2020 Szczegóły
251/V/2020 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.01.2020 r. 14-02-2020 Szczegóły
250/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-02-2020 Szczegóły
249/V/2020 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 11-02-2020 Szczegóły
248/V/2020 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020 – 2050, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-02-2020 Szczegóły
247/V/2020 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 11-02-2020 Szczegóły
246/V/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na okres do 3 lat dla nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 05-02-2020 Szczegóły
245/V/2020 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 05-02-2020 Szczegóły
244/V/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 05-02-2020 Szczegóły
243/V/2020 przekazania do jednorazowej dyspozycji lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy położonego na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy na rzecz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. 05-02-2020 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe