Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
136/III/2011 zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego, umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu zamiennego, oraz zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego 21-06-2011 Szczegóły
135/III/2011 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia II otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 21-06-2011 Szczegóły
134/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zmiany Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na rok 2011 21-06-2011 Szczegóły
133/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 21-06-2011 Szczegóły
132/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia o nadanie nazwy drodze zwyczajowo określanej jako Oś Królewska oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Przedpola Pałacu Wilanowskiego symbolem 7 KDL oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Zachodniego symbolem 4 KDL. 14-06-2011 Szczegóły
131/III/2011 powołania Komisji Negocjacyjnej w celu uzgodnienia warunków nabycia przez m. st. Warszawa nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne nr 100/1, 101/1, 101/3, 98/1, 98/3 z obrębu 1-11-19 będącej własnością – „KAVANA DEVELOPMENTS” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa ul. Nowokabackiej”. 14-06-2011 Szczegóły
130/III/2011 zawarcia umowy najmu garażu Nr 37 w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 14-06-2011 Szczegóły
129/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 53 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 53 14-06-2011 Szczegóły
128/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-06-2011 Szczegóły
127/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-06-2011 Szczegóły
126/III/2011 powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 07-06-2011 Szczegóły
125/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-06-2011 Szczegóły
124/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 07-06-2011 Szczegóły
123/III/2011 przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 roku nadzorowanych przez Dzielnicę Wilanów. 07-06-2011 Szczegóły
122/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z panem Wiesławem Grzebalskim dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż. 31-05-2011 Szczegóły
121/III/2011 zatwierdzenia sprawozdania zbiorczego z wykonania przychodów i wydatków za 2010 rok w Dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 31-05-2011 Szczegóły
120/III/2011 powołania Komisji Negocjacyjnej w celu uzgodnienia warunków nabycia przez m. st. Warszawa nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 74/2 z obrębu 1-10-15 będącej własnością - „Nieruchomości” E.Dębowska i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Słupsku, pod drogę gminną ul. Sarmacką. 31-05-2011 Szczegóły
119/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 31-05-2011 Szczegóły
118/III/2011 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 31-05-2011 Szczegóły
117/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z panem Krzysztofem Żmijewskim dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 25-05-2011 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe