Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
302/III/2012 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 21-03-2012 Szczegóły
301/III/2012 wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 21-03-2012 Szczegóły
300/III/2012 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony. 20-03-2012 Szczegóły
299/III/2012 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony. 20-03-2012 Szczegóły
298/III/2012 unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 20-03-2012 Szczegóły
297/III/2012 uchylenia uchwał Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 20-03-2012 Szczegóły
296/III/2012 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-03-2012 Szczegóły
295/III/2012 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony 13-03-2012 Szczegóły
294/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie z firmą EASTERN ASSOCIATES Sp. z o.o. oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 13-03-2012 Szczegóły
293/III/2012 określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na terenie Dzielnicy Wilanów 13-03-2012 Szczegóły
292/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-03-2012 Szczegóły
291/III/2012 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-03-2012 Szczegóły
290/III/2012 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 06-03-2012 Szczegóły
285/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-02-2012 Szczegóły
289/III/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 28-02-2012 Szczegóły
288/III/2012 przyjęcia rocznego „Harmonogramu realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r. w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.”, w związku z realizacją zadań wynikających z Uchwały Nr XXVII/557/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r. 28-02-2012 Szczegóły
287/III/2012 uchylenia Uchwały Nr 268/III/2012 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 28-02-2012 Szczegóły
286/III/2012 zmiany Uchwały nr 154/II/08 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Wilanów. 28-02-2012 Szczegóły
284/III/2012 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów przy ul. Krzysztofa Kieślowskiego. 21-02-2012 Szczegóły
283/III/2012 uchylenia Uchwały nr 271/III/2012 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 07.02.2012 w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku oraz wszystkich poprzedzających jej podjęcie czynności wykonanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 r. 21-02-2012 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe