Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
194/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 22 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu, wyrażenia zgody na uzyskanie statusu współnajemcy oraz na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 22. 13-09-2011 Szczegóły
193/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 14 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 14. 13-09-2011 Szczegóły
192/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 62 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 62 13-09-2011 Szczegóły
191/III/2011 udzielenia upoważnienia Pani Marcie Ogrodnik – pracownikowi Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do wydawania zaświadczeń w trybie art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z § 18 pkt. 4 uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej uchwałą nr XCIII/2729/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 13-09-2011 Szczegóły
190/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-09-2011 Szczegóły
189/III/2011 udzielenia upoważniania Pani Annie Szymańskiej - pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postepowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym w zakresie zadań określonych w § 17 Uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 220, poz. 9485) zmienionej Uchwałą nr XCIII/2729/2010 zmieniająca ww. uchwłę. 09-09-2011 Szczegóły
188/III/2011 zmiany załączników do projektu Uchwały Rady Dzielnicy Wilanów przyjętego Uchwałą nr 180/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 02.09.2011 r. 09-09-2011 Szczegóły
187/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 6 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 6. 06-09-2011 Szczegóły
186/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 41 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 41. 06-09-2011 Szczegóły
185/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 32 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 32. 06-09-2011 Szczegóły
184/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 26 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 26. 06-09-2011 Szczegóły
183/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 51 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 51. 06-09-2011 Szczegóły
182/III/2011 udzielenia upoważnienia Pani Annie Szymańskiej - pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postepowaniu podatkowym w zakresie zadań określonych w § 17 Uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 220, poz. 9485) zmienionej Uchwałą nr XCIII/2729/2010 zmieniająca ww. uchwałę. 06-09-2011 Szczegóły
181/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-09-2011 Szczegóły
180/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 02-09-2011 Szczegóły
179/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 20 przy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 20. 31-08-2011 Szczegóły
178/III/2011 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2013 – 2014 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 31-08-2011 Szczegóły
177/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 39 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 39. 30-08-2011 Szczegóły
176/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 70 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 70. 30-08-2011 Szczegóły
175/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 68 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 68. 30-08-2011 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe