Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
322/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – pracownikowi Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 17-04-2012 Szczegóły
321/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Monice Ratajczak – Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym 17-04-2012 Szczegóły
320/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 17-04-2012 Szczegóły
319/III/2012 zatwierdzenia rocznego „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za 2011 r.” 17-04-2012 Szczegóły
318/III/2012 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2012 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 17-04-2012 Szczegóły
317/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-04-2012 Szczegóły
316/III/2012 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-04-2012 Szczegóły
315/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 10-04-2012 Szczegóły
314/III/2012 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia II otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 03-04-2012 Szczegóły
313/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie z panem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Rekwizytorskie Teatralno-Filmowe oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 03-04-2012 Szczegóły
312/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 03-04-2012 Szczegóły
311/III/2012 określenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na terenie Dzielnicy Wilanów na rzecz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy posiadających osobowość prawną 03-04-2012 Szczegóły
310/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 03-04-2012 Szczegóły
309/III/2012 zmiany uchwały Nr 281/III/2012 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2012 r. o przeznaczeniu do najmu na okres 3 lat w drodze konkursu ofert lokalu użytkowego o powierzchni 13,27 m2 w obiekcie sportowym przy ul Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów. 27-03-2012 Szczegóły
308/III/2012 zmiany uchwały Nr 280/III/2012 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2012 r. o przeznaczeniu do najmu na okres 5 lat w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego przeznaczonego na siłownię - klub fitness o powierzchni 135,27 m2 sala oraz magazyn o powierzchni 32,26 m2 w obiekcie sportowym przy ul Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów 27-03-2012 Szczegóły
307/III/2012 skierowania pani... do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 27-03-2012 Szczegóły
306/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Marii Pawłow – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w zakresie zadań określonych w § 27c pkt 24 Uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej Uchwałą nr XCIII/2729/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 27-03-2012 Szczegóły
305/III/2012 kontroli poprawności organizacji odpłatnych zajęć w Przedszkolu nr 56 Wesołe Kubusie w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30 27-03-2012 Szczegóły
304/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 27-03-2012 Szczegóły
303/III/2012 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 27-03-2012 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe