Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
342/III/2012 przekazania do podpisu Prezydenta m.st. Warszawy projektu zarządzenia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wilanów przy ul. Rumianej 111, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 15-05-2012 Szczegóły
341/III/2012 uchylenia uchwały nr 320/III/2012 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 17.04.2012 r. w sprawie zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 15-05-2012 Szczegóły
340/III/2012 wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 15-05-2012 Szczegóły
339/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 15-05-2012 Szczegóły
338/III/2012 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2012 rok w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport 15-05-2012 Szczegóły
337/III/2012 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 15-05-2012 Szczegóły
336/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 08-05-2012 Szczegóły
335/III/2012 powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 08-05-2012 Szczegóły
334/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Annie Szczubełek – pracownikowi Urzędu m. st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym. 08-05-2012 Szczegóły
333/III/2012 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-05-2012 Szczegóły
332/III/2012 unieważnienia uchwały Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 27-04-2012 Szczegóły
331/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Justynie Regimowicz – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym 27-04-2012 Szczegóły
330/III/2012 wypowiedzenia umowy użyczenia lokalu użytkowego o powierzchni 98 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Potułkały 10 w Warszawie, którego użytkownikiem jest Klub Sportowy Wilanów. 27-04-2012 Szczegóły
329/III/2012 powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli organizacji pracy Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 27-04-2012 Szczegóły
328/III/2012 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2012 rok w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 27-04-2012 Szczegóły
327/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 24-04-2012 Szczegóły
326/III/2012 unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 24-04-2012 Szczegóły
325/III/2012 upoważnienia pracowników Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 24-04-2012 Szczegóły
324/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Justynie Regimowicz – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym 24-04-2012 Szczegóły
323/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-04-2012 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe