Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
282/III/2012 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z panem ... dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu, wyrażenia zgody na uzyskanie statutu współnajmemcy przez żonę ... oraz na obniżenie o 50% kaucji za garaż. 21-02-2012 Szczegóły
281/III/2012 przeznaczenia do najmu na okres 3 lat w drodze konkursu ofert lokalu użytkowego o powierzchni 13,27 m kw. w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 21-02-2012 Szczegóły
280/III/2012 przeznaczenia do najmu na okres 5 lat w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego przeznaczonego na siłownię - klub fitness o powierzchni 135,27 m kw. sala oraz magazyn o powierzchni 32,26 m kw. w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 21-02-2012 Szczegóły
279/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu nr 57 przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska w Warszawie z panem ...oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert. 21-02-2012 Szczegóły
278/III/2012 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy projektu wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego w pasie drogowym ulicy Przyczółkowej celem zaopiniowania. 14-02-2012 Szczegóły
277/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – pracownikowi Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań określonych w § 9 i § 14 pkt 1-14, 16-23, 25-38, 41-57 uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9425) zmienionej uchwałą nr XCIII/2729/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 14-02-2012 Szczegóły
276/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Rybickiej – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w zakresie zadań określonych w § 17 pkt 2 i 5 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 14-02-2012 Szczegóły
275/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Maciąg – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym w zakresie zadań określonych w § 27 pkt 6 uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 z późn. zm.) 14-02-2012 Szczegóły
274/III/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2011 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-02-2012 Szczegóły
273/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-02-2012 Szczegóły
272/III/2012 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 1-ego roku, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż. 07-02-2012 Szczegóły
271/III/2012 wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 07-02-2012 Szczegóły
270/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-02-2012 Szczegóły
269/III/2012 zmiany załącznika do Uchwały nr 266/III/2012 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31.01.2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 07-02-2012 Szczegóły
268/III/2012 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 31-01-2012 Szczegóły
267/III/2012 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2011 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 31-01-2012 Szczegóły
266/III/2012 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 31-01-2012 Szczegóły
265/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – pracownikowi Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań określonych w § 9 i § 14 pkt 1-14, 16-23, 25-38, 41-57 uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9425) zmienionej uchwałą nr XCIII/2729/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 24-01-2012 Szczegóły
264/III/2012 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-01-2012 Szczegóły
263/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-01-2012 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe