Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
232/III/2011 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-11-2011 Szczegóły
231/III/2011 przeznaczenia do wynajęcia na dalszy okres garażu Nr 38 w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów, zawarcia kolejnej umowy najmu tego garażu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż Nr 38 15-11-2011 Szczegóły
230/III/2011 powołania Komisji Negocjacyjnej w celu uzgodnienia warunków nabycia przez m. st. Warszawa nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 8/20 i 8/24 z obrębu 1-06-14 będących własnością osób fizycznych, pod drogę gminną ul. Jarą 15-11-2011 Szczegóły
229/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 15-11-2011 Szczegóły
228/III/2011 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 15-11-2011 Szczegóły
227/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 15-11-2011 Szczegóły
226/III/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony 04-11-2011 Szczegóły
225/III/2011 skierowania pana do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczon 04-11-2011 Szczegóły
224/III/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony 04-11-2011 Szczegóły
223/III/2011 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony 04-11-2011 Szczegóły
222/III/2011 funkcjonowania kontroli zarządczej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 04-11-2011 Szczegóły
221/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-11-2011 Szczegóły
220/III/2011 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2011 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-11-2011 Szczegóły
219/III/2011 zmiany załącznika do Uchwały nr 218/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 28.10.2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r 04-11-2011 Szczegóły
218/III/20111 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 28-10-2011 Szczegóły
217/III/2011 wyboru ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 25-10-2011 Szczegóły
216/III/2011 przyznania brakujących środków w planie wydatków bieżących na rok 2011, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-10-2011 Szczegóły
215/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-10-2011 Szczegóły
214/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-10-2011 Szczegóły
213/III/2011 udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Wrocławskiej - pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym w zakresie zadań określonych w § 27 pkt 6 uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 z późn. zm.) 14-10-2011 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe