Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
252/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2012-2015. 20-12-2011 Szczegóły
251/III/2011 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 20-12-2011 Szczegóły
250/III/2011 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2012 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-12-2011 Szczegóły
249/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-12-2011 Szczegóły
248/III/2011 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 13-12-2011 Szczegóły
247/III/2011 powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 13-12-2011 Szczegóły
246/III/2011 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-12-2011 Szczegóły
245/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-12-2011 Szczegóły
244/III/2011 upoważnienia pracowników Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 06-12-2011 Szczegóły
243/III/2011 zmieniająca Uchwałę Nr 217/III/2011 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyboru ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2011 roku 02-12-2011 Szczegóły
242/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 02-12-2011 Szczegóły
241/III/2011 zmian w projekcie dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok w zakresie wydatków bieżących 02-12-2011 Szczegóły
240/III/2011 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 30-11-2011 Szczegóły
239/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-11-2011 Szczegóły
238/III/2011 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. 23-11-2011 Szczegóły
237/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-11-2011 Szczegóły
236/III/2011 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2011 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 23-11-2011 Szczegóły
235/III/2011 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 22-11-2011 Szczegóły
234/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-11-2011 Szczegóły
233/III/2011 zmian w projekcie dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2013 – 2014 w zakresie wydatków bieżących 22-11-2011 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe