Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
462/III/2012 przeznaczenia do najmu na okres 3 lat w drodze konkursu ofert lokalu użytkowego o powierzchni ogólnej 11,73 m2 w obiekcie sportowym przy ul Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów 19-12-2012 Szczegóły
461/III/2012 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2013 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 19-12-2012 Szczegóły
460/III/2012 przeznaczenia do najmu na okres 3 lat w drodze konkursu ofert lokalu użytkowego o powierzchni 46,51 m2 w obiekcie sportowym przy ul Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów 11-12-2012 Szczegóły
459/III/2012 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku. 11-12-2012 Szczegóły
458/III/2012 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w przedmiocie zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 06-12-2012 Szczegóły
457/III/2012 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-12-2012 Szczegóły
456/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-12-2012 Szczegóły
455/III/2012 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2012 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 06-12-2012 Szczegóły
454/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Porębskiej – pracownikowi Urzędu m. st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w zakresie zadań określonych w § 27c pkt 24 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 03-12-2012 Szczegóły
453/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Marii Pawłow – pracownikowi Urzędu m. st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w zakresie zadań określonych w § 27c pkt 24 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 03-12-2012 Szczegóły
452/III/2012 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały, dotyczącej wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany obwodów szkół podstawowych i gimnazjów w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wymienionych w uchwale. 03-12-2012 Szczegóły
451/III/2012 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 03-12-2012 Szczegóły
450/III/2012 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały, dotyczącej wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 223 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27 oraz zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 104 im. Macieja Rataja w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, przy ul. Przyczółkowa 27. 27-11-2012 Szczegóły
449/III/2012 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r. 27-11-2012 Szczegóły
448/III/2012 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r. 27-11-2012 Szczegóły
447/III/2012 unieważnienia konkursu na dzierżawę terenu o powierzchni 3165 m 2 położonego w pasie drogowym ul. St. Kostki Potockiego z przeznaczeniem na zorganizowanie parkingu komercyjnego 23-11-2012 Szczegóły
446/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-11-2012 Szczegóły
445/III/2012 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 98 m2 w budynku przy ul Potułkały 10 w Dzielnicy Wilanów 20-11-2012 Szczegóły
444/III/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku. 20-11-2012 Szczegóły
443/III/2012 ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku 20-11-2012 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe