Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
329/III/2012 powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli organizacji pracy Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 27-04-2012 Szczegóły
328/III/2012 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2012 rok w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 27-04-2012 Szczegóły
327/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 24-04-2012 Szczegóły
326/III/2012 unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 24-04-2012 Szczegóły
325/III/2012 upoważnienia pracowników Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 24-04-2012 Szczegóły
324/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Justynie Regimowicz – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym 24-04-2012 Szczegóły
323/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-04-2012 Szczegóły
322/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – pracownikowi Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 17-04-2012 Szczegóły
321/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Monice Ratajczak – Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym 17-04-2012 Szczegóły
320/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 17-04-2012 Szczegóły
319/III/2012 zatwierdzenia rocznego „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za 2011 r.” 17-04-2012 Szczegóły
318/III/2012 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2012 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 17-04-2012 Szczegóły
317/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-04-2012 Szczegóły
316/III/2012 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-04-2012 Szczegóły
315/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 10-04-2012 Szczegóły
314/III/2012 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia II otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 03-04-2012 Szczegóły
313/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie z panem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Rekwizytorskie Teatralno-Filmowe oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 03-04-2012 Szczegóły
312/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 03-04-2012 Szczegóły
311/III/2012 określenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na terenie Dzielnicy Wilanów na rzecz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy posiadających osobowość prawną 03-04-2012 Szczegóły
310/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 03-04-2012 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe