Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
282/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-05-2020 Szczegóły
281/V/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat dla nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 16 z obrębu 1-05-53 o powierzchni 178 m2 uregulowanej w księdze wieczystej KW nr (…………….), zwanej dalej „Nieruchomością” położona przy ul. Z. Vogla na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 17-04-2020 Szczegóły
280/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-04-2020 Szczegóły
279/V/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie odrębnych umów dzierżaw na okres do 3 lat dla nw. nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy. 09-04-2020 Szczegóły
278/V/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat cz. nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/1, 5/2, 5/3, 5/4 z obrębu 1-05-53 powierzchni 215 m2 uregulowanej w księdze wieczystej KW nr (……………….), zwanej dalej „Nieruchomością” położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 09-04-2020 Szczegóły
277/V/2020 w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 491,50 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Dzielnicy Wilanów na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, zatwierdzenia warunków najmu oraz zgody na odstąpienie od pobrania kaucji 09-04-2020 Szczegóły
276/V/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Joannie Strzeleckiej – Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym 09-04-2020 Szczegóły
275/V/2020 w sprawie wyrażenia opinii na temat Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury Wilanów 09-04-2020 Szczegóły
274/V/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2020 rok Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27a prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 09-04-2020 Szczegóły
273/V/2020 w sprawie informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.03.2020 r. 09-04-2020 Szczegóły
272/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-04-2020 Szczegóły
271/V/2020 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 16 z obrębu 1-05-53 zwanej dalej „Nieruchomością” położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 06-03-2020 Szczegóły
270/V/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na okres do 3 lat dla nw. nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 06-03-2020 Szczegóły
269/V/2020 udzielenia upoważnienia Pani Annie Wiencław – Kierownikowi Referatu Realizacji Urbanistycznej w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym 06-03-2020 Szczegóły
268/V/2020 przyjęcia „Harmonogramu realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2020 roku” 06-03-2020 Szczegóły
267/V/2020 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-03-2020 Szczegóły
266/V/2020 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 29.02.2020 r. 06-03-2020 Szczegóły
265/V/2020 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2020 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 06-03-2020 Szczegóły
264/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-03-2020 Szczegóły
263/V/2020 rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 28-02-2020 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe