Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
502/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie wyposażenia Zespołu Szkół Nr 2 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie, w majątek m.st. Warszawy 03-04-2013 Szczegóły
501/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 03-04-2013 Szczegóły
500/III/2013 przeznaczenia do najmu garażu wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 22-03-2013 Szczegóły
499/III/2013 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku. 22-03-2013 Szczegóły
498/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-03-2013 Szczegóły
497/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 22-03-2013 Szczegóły
496/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 15-03-2013 Szczegóły
495/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 15-03-2013 Szczegóły
494/III/2013 wydzierżawienia pasa drogowego drogi gminnej – ulicy Stanisława Kostki Potockiego pod parking komercyjny 12-03-2013 Szczegóły
493/III/2013 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie ustalenia w Dzielnicy Wilanów stref i ich granic wpływających na ustalenie wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy m.st. Warszawy 12-03-2013 Szczegóły
492/III/2013 przekazania do podpisu Prezydenta m.st. Warszawy projektu zarządzenia w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wilanów przy ul. Rumianej 111 01-03-2013 Szczegóły
491/III/2013 przeznaczenia lokalu użytkowego – toaleta publiczna i kiosk przy ul. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za lokal 01-03-2013 Szczegóły
490/III/2013 przyjęcia „Harmonogramu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r.” 01-03-2013 Szczegóły
489/III/2013 przyjęcia „Harmonogramu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku.” 01-03-2013 Szczegóły
488/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 01-03-2013 Szczegóły
487/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 19-02-2013 Szczegóły
486/III/2013 zmiany Uchwały nr 480/III/2013 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 05.02.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 19-02-2013 Szczegóły
485/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy Stefana Cendrowskiego drodze w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 14-02-2013 Szczegóły
484/III/2013 wyrażenia zgody na zawarcie trójstonnego Porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską oraz Zespołem Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego na utworzenie w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki Potockiego, wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26 oddziału, w którym realizowane byłyby zajęcia edukacyjne „Elementy gospodarki przestrzennej” od roku szkolnego 2013/2014. 14-02-2013 Szczegóły
483/III/2013 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 98 m2 położonego w budynku przy ul. Potułkały 10 w Warszawie z Warszawskim Klubem Kolarskim, zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu ustalonych w trybie poza konkursem ofert oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej 12-02-2013 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe