Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
369/III2012 zatwierdzenia zestawienia zbiorczego z planowanych przychodów i wydatków na 2012 rok w Dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 29-06-2012 Szczegóły
368/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – pracownikowi Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 26-06-2012 Szczegóły
367/III/2012 udzielenia upoważnienia Pani Monice Ratajczak – Naczelnikowi Wydziału Konserwacji i Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 26-06-2012 Szczegóły
366/III/2012 sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie podjęcia przez Radę m.st. Warszawy dwóch uchwał w sprawie przekazania jednostce budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarządu Transportu Miejskiego dziewięciu wiat przystankowych zrealizowanych w ramach zadań inwestycyjnych pod nazwą „Budowa ul. Nowokabackiej” i „Budowa ul. Przyczółkowej” 26-06-2012 Szczegóły
365/III/2012 udzielenia upoważnienia Elżbiecie Wdowiak – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 26-06-2012 Szczegóły
364/III/2012 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 251,40 m2 w budynku przy ul Przyczółkowej 27a w Dzielnicy Wilanów 26-06-2012 Szczegóły
363/III/2012 w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 26-06-2012 Szczegóły
362/III/2012 w sprawie przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres oraz zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat i zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 26-06-2012 Szczegóły
361/III/2012 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów za 2011 r. nadzorowanej przez Zarząd Dzielnicy Wilanów 19-06-2012 Szczegóły
360/III/2012 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Wilanów za 2011 r. nadzorowanego przez Zarząd Dzielnicy Wilanów. 19-06-2012 Szczegóły
359/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 13-06-2012 Szczegóły
358/III/2012 zawarcia umowy najmu garażu w Warszawie oraz zatwierdzenia warunków najmu tego garażu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 13-06-2012 Szczegóły
357/III/2012 rozwiązania za porozumieniem stron umowy użyczenia budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie, przeznaczenia do najmu lokali użytkowych oraz zawarcia umów najmu z dotychczasowymi użytkownikami na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej 13-06-2012 Szczegóły
356/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-06-2012 Szczegóły
355/III/2012 zmiany załącznika do Uchwały nr 351/III/2012 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 05.06.2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 13-06-2012 Szczegóły
354/III/2012 udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi Trandzie – Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wilanów Urzędu m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 05-06-2012 Szczegóły
353/III/2012 uchylenia uchwały Nr 30/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2011 r. 05-06-2012 Szczegóły
352/III/2012 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/55/2012 Rady Dzielnicy Wilanów z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2012-2015. 05-06-2012 Szczegóły
351/III/2012 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 05-06-2012 Szczegóły
350/III/2012 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-06-2012 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe