Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
486/III/2013 zmiany Uchwały nr 480/III/2013 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 05.02.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 19-02-2013 Szczegóły
485/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy Stefana Cendrowskiego drodze w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 14-02-2013 Szczegóły
484/III/2013 wyrażenia zgody na zawarcie trójstonnego Porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską oraz Zespołem Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego na utworzenie w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki Potockiego, wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26 oddziału, w którym realizowane byłyby zajęcia edukacyjne „Elementy gospodarki przestrzennej” od roku szkolnego 2013/2014. 14-02-2013 Szczegóły
483/III/2013 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 98 m2 położonego w budynku przy ul. Potułkały 10 w Warszawie z Warszawskim Klubem Kolarskim, zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu ustalonych w trybie poza konkursem ofert oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej 12-02-2013 Szczegóły
482/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-02-2013 Szczegóły
481/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-02-2013 Szczegóły
480/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 05-02-2013 Szczegóły
479/III/2013 przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2012 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-02-2013 Szczegóły
478/III/2013 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r. 29-01-2013 Szczegóły
477/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy drodze w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 29-01-2013 Szczegóły
476/III/2013 zatwierdzenia zweryfikowanej i uzupełnionej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na 2013 r. 29-01-2013 Szczegóły
475/III/2013 zwiększenia liczby oddziałów w przedszkolach usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 16-01-2013 Szczegóły
474/III/2013 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 98 m2 w budynku przy ul Potułkały 10 w Dzielnicy Wilanów 16-01-2013 Szczegóły
473/III/2013 unieważnienia uchwały nr 445/III/2012 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 20.11.2012 r. 16-01-2013 Szczegóły
472/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 16-01-2013 Szczegóły
471/III/2013 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 04-01-2013 Szczegóły
470/III/2013 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej oraz zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej. 03-01-2013 Szczegóły
469/III/2012 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-12-2012 Szczegóły
468/III/2012 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 251,40 m2 położonego w budynku użytkowym przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”. 20-12-2012 Szczegóły
467/III/2012 przeznaczenia do najmu garażu wchodzącego w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów. 20-12-2012 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe