Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
568/III/2013 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego 07-08-2013 Szczegóły
567/III/2013 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego 07-08-2013 Szczegóły
566/III/2013 wyboru ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r. 07-08-2013 Szczegóły
565/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-08-2013 Szczegóły
564/III/2013 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-08-2013 Szczegóły
563/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-08-2013 Szczegóły
562/III/2013 wydzielenia z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów lokalu socjalnego oraz skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 23-07-2013 Szczegóły
561/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 23-07-2013 Szczegóły
560/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 23-07-2013 Szczegóły
559/III/2013 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2013 w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących. 23-07-2013 Szczegóły
558/III/2013 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku. 17-07-2013 Szczegóły
557/III/2013 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku 17-07-2013 Szczegóły
556/III/2013 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku. 05-07-2013 Szczegóły
555/III/2013 upoważnienia pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r. 05-07-2013 Szczegóły
554/III/2013 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku. 05-07-2013 Szczegóły
553/III/2013 upoważnienia pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku. 05-07-2013 Szczegóły
552/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-07-2013 Szczegóły
549/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 03-07-2013 Szczegóły
551/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok. 05-07-2013 Szczegóły
550/III/2013 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-07-2013 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe