Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
411/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 18-09-2012 Szczegóły
410/III/2012 przeznaczenia do najmu garaży wchodzących w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 11-09-2012 Szczegóły
409/III/2012 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu garażu w Warszawie 11-09-2012 Szczegóły
408/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-09-2012 Szczegóły
407/III/2012 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-09-2012 Szczegóły
406/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-09-2012 Szczegóły
405/III/2012 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2012 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 31-08-2012 Szczegóły
404/III/2012 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego 31-08-2012 Szczegóły
403/III/2012 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 31-08-2012 Szczegóły
402/III/2012 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2014 – 2015 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 31-08-2012 Szczegóły
401/III/2012 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 27-08-2012 Szczegóły
400/III/2012 zmiany załącznika nr 7 do projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r., stanowiącego załącznik do Uchwały nr 386/III/2012 z dnia 27.07.2012 r. (z późn. zm.) 27-08-2012 Szczegóły
399/III/2012 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2012 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 27-08-2012 Szczegóły
398/III/2012 zmiany załącznika do Uchwały nr 386/III/2012 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 27.07.2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 14-08-2012 Szczegóły
397/III/2012 upoważnienia pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku. 14-08-2012 Szczegóły
396/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-08-2012 Szczegóły
395/III/2012 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-08-2012 Szczegóły
394/III/2012 przekazania do podpisu Prezydenta m.st. Warszawy projektu zarządzenia w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,położonej w Warszawie w Dzielnicy Wilanów przy ul. Rumianej 111 08-08-2012 Szczegóły
393/III/2012 powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 03-08-2012 Szczegóły
392/III/2012 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 03-08-2012 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe