Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
582/III/2013 wniosku o przyznanie dodatkowych środków na wydatki inwestycyjne na lata 2013-2014. 05-09-2013 Szczegóły
581/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 05-09-2013 Szczegóły
580/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-09-2013 Szczegóły
579/III/2013 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony 02-09-2013 Szczegóły
578/III/2013 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 02-09-2013 Szczegóły
577/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 02-09-2013 Szczegóły
576/III/2013 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2015 – 2016 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 30-08-2013 Szczegóły
575/III/2013 przeznaczenia lokalu użytkowego o powierzchni 35,30 m2 przy ul. Radosnej 11 w Warszawie do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 1 roku, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej. 28-08-2013 Szczegóły
574/III/2013 przeznaczenia do najmu garażu wchodzącego w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 28-08-2013 Szczegóły
573/III/2013 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu garażu w Warszawie 28-08-2013 Szczegóły
572/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 28-08-2013 Szczegóły
571/III/2013 zmiany Uchwały nr 570/III/2013 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 21.08.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 28-08-2013 Szczegóły
570/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 21-08-2013 Szczegóły
569/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-08-2013 Szczegóły
568/III/2013 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego 07-08-2013 Szczegóły
567/III/2013 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego 07-08-2013 Szczegóły
566/III/2013 wyboru ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r. 07-08-2013 Szczegóły
565/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-08-2013 Szczegóły
564/III/2013 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-08-2013 Szczegóły
563/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-08-2013 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe