Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
522/III/2013 wyboru ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r. 21-05-2013 Szczegóły
521/III/2013 wydzierżawienia pasa drogowego drogi gminnej – ulicy Stanisława Kostki Potockiego pod parking komercyjny. 08-05-2013 Szczegóły
520/III/2013 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż. 08-05-2013 Szczegóły
519/III/2013 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż. 08-05-2013 Szczegóły
518/III/2013 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 08-05-2013 Szczegóły
517/III/2013 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 08-05-2013 Szczegóły
516/III/2013 określenia w Dzielnicy Wilanów strefy czynszowej 08-05-2013 Szczegóły
515/III/2013 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-05-2013 Szczegóły
514/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-05-2013 Szczegóły
513/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy Ks. Jana Krawczyka rondu u zbiegu ulic Świętej Urszuli Ledóchowskiej i Prymasa A. Hlonda w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 08-05-2013 Szczegóły
512/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 08-05-2013 Szczegóły
511/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-04-2013 Szczegóły
510/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-04-2013 Szczegóły
509/III/2013 utworzenia jednego dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 56 „Wesołe Kubusie” w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30. 24-04-2013 Szczegóły
508/III/2013 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu stanowiska Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia i zaopiniowania informacji o realizacji w roku 2012 „Programu Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2012 – 2015” 24-04-2013 Szczegóły
507/III/2013 zatwierdzenia rocznego „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2012.” oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania rocznego „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2012”. 17-04-2013 Szczegóły
506/III/2013 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego. 17-04-2013 Szczegóły
505/III/2013 rozpatrzenia wniosku o zamianę lokali. 17-04-2013 Szczegóły
504/III/2013 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie założenia Przedszkola nr …… w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8. 11-04-2013 Szczegóły
503/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-04-2013 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe