Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
449/III/2012 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r. 27-11-2012 Szczegóły
448/III/2012 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r. 27-11-2012 Szczegóły
447/III/2012 unieważnienia konkursu na dzierżawę terenu o powierzchni 3165 m 2 położonego w pasie drogowym ul. St. Kostki Potockiego z przeznaczeniem na zorganizowanie parkingu komercyjnego 23-11-2012 Szczegóły
446/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-11-2012 Szczegóły
445/III/2012 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 98 m2 w budynku przy ul Potułkały 10 w Dzielnicy Wilanów 20-11-2012 Szczegóły
444/III/2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku. 20-11-2012 Szczegóły
443/III/2012 ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku 20-11-2012 Szczegóły
442/III/2012 zmiany załączników 5 - 7 do projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r., stanowiącego załącznik do Uchwały nr 430/III/2012 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 30.10.2012 r. (z późn. zm.) 19-11-2012 Szczegóły
441/III/2012 zmiany załącznika do Uchwały nr 430/III/2012 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 30.10.2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 16-11-2012 Szczegóły
440/III/2012 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 16-11-2012 Szczegóły
439/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-11-2012 Szczegóły
438/III/2012 przekazania do podpisu Prezydenta m.st. Warszawy projektu zarządzenia w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wilanów przy ul. Rumianej 111 08-11-2012 Szczegóły
437/III/2012 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-11-2012 Szczegóły
436/III/2012 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-11-2012 Szczegóły
435/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-11-2012 Szczegóły
434/III/2012 przeznaczenia do najmu garażu wchodzącego w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 30-10-2012 Szczegóły
433/III/2012 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu garażu w Warszawie 30-10-2012 Szczegóły
432/III/2012 w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 30-10-2012 Szczegóły
431/III/2012 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały, dotyczącej wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, przy ul. Uprawnej 9/17 i Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej w Warszawie, przy ul. Uprawnej 9/17 w Zespół Szkół z siedzibą w Warszawie, przy ul. Uprawnej 9/17. 30-10-2012 Szczegóły
430/III/2012 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 30-10-2012 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe