Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
602/III/2013 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej oraz zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej. 22-10-2013 Szczegóły
601/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 22-10-2013 Szczegóły
600/III/2013 powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 16-10-2013 Szczegóły
599/III/2013 zmiany Uchwały nr 594/III/2013 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 09.10.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 16-10-2013 Szczegóły
598/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 15-10-2013 Szczegóły
597/III/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2015 – 2016 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 15-10-2013 Szczegóły
596/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 15-10-2013 Szczegóły
595/III/2013 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 09-10-2013 Szczegóły
594/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 09-10-2013 Szczegóły
593/III/2013 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony. 08-10-2013 Szczegóły
592/III/2013 powołania zespołu ds. oceny formalnej wniosków nauczycieli i określenia trybu przyznawania w 2013 r. dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy. 08-10-2013 Szczegóły
591/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania nadania nazwy Kardynała Adama Sapiehy rondu w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 08-10-2013 Szczegóły
590/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy Ks. Jana Krawczyka skwerowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 08-10-2013 Szczegóły
589/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 08-10-2013 Szczegóły
588/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 08-10-2013 Szczegóły
587/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-10-2013 Szczegóły
586/III/2013 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 251,40 m2 w budynku przy ul Przyczółkowej 27a w Dzielnicy Wilanów. 24-09-2013 Szczegóły
585/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 24-09-2013 Szczegóły
584/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok 24-09-2013 Szczegóły
583/III/2013 zmiany uchwały Nr 581/III/ 2013 Zarządu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w sprawie zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 10-09-2013 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe