Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
542/III/2013 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów za 2012 r. 24-06-2013 Szczegóły
541/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale 750 – Administracja publiczna 24-06-2013 Szczegóły
540/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport. 24-06-2013 Szczegóły
539/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 24-06-2013 Szczegóły
538/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-06-2013 Szczegóły
537/III/2013 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej oraz zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej. 11-06-2013 Szczegóły
536/III/2013 przeznaczenia do najmu garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów. 11-06-2013 Szczegóły
535/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy Wiedeńska drodze w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 11-06-2013 Szczegóły
534/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 11-06-2013 Szczegóły
533/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 11-06-2013 Szczegóły
532/III/2013 uchylenia uchwały Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy dotyczącej dzierżawy na okres trzech lat części pasa drogowego drogi gminnej – ulicy Stanisława Kostki Potockiego pod parking komercyjny. 04-06-2013 Szczegóły
531/III/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku. 04-06-2013 Szczegóły
530/III/2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku. 04-06-2013 Szczegóły
529/III/2013 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 04-06-2013 Szczegóły
528/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 04-06-2013 Szczegóły
527/III/2013 zatwierdzenia zestawienia zbiorczego z planowanych przychodów i wydatków na 2013 rok w Dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 29-05-2013 Szczegóły
526/III/2013 zatwierdzenia sprawozdania zbiorczego z wykonania przychodów i wydatków za 2012 rok w Dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 29-05-2013 Szczegóły
525/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 29-05-2013 Szczegóły
524/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 29-05-2013 Szczegóły
523/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-05-2013 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe