Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
432/III/2012 w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 30-10-2012 Szczegóły
431/III/2012 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały, dotyczącej wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, przy ul. Uprawnej 9/17 i Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej w Warszawie, przy ul. Uprawnej 9/17 w Zespół Szkół z siedzibą w Warszawie, przy ul. Uprawnej 9/17. 30-10-2012 Szczegóły
430/III/2012 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. 30-10-2012 Szczegóły
429/III/2012 zmieniająca Uchwałę nr 424/III/2012 w sprawie wyboru ofert oraz ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2012. 23-10-2012 Szczegóły
428/III/2012 wyrażenia zgody na ogłoszenie konkursu i zawarcie umowy dzierżawy na korzystanie z pasa drogowego drogi gminnej – ulicy St. Kostki Potockiego pod parking komercyjny. 23-10-2012 Szczegóły
427/III/2012 wyrażenia opinii o ustanowieniu pomnikiem przyrody głazu narzutowego znajdującego się przy ul. Klimczaka, na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/63 z obrębu geodezyjnego 1-10-26. 23-10-2012 Szczegóły
426/III/2012 zakwalifikowania i udzielenia pomocy mieszkaniowej oraz zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej 23-10-2012 Szczegóły
425/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-10-2012 Szczegóły
424/III/2012 wyboru ofert oraz ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2012 16-10-2012 Szczegóły
423/III/2012 uchwałę w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2014 – 2015 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 12-10-2012 Szczegóły
422/III/2012 zmiany załączników nr 6 - 9 do projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r., stanowiącego załącznik do Uchwały nr 412/III/2012 z dnia 25.09.2012 r. 11-10-2012 Szczegóły
421/III/2012 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-10-2012 Szczegóły
420/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-10-2012 Szczegóły
419/III/2012 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2012 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 09-10-2012 Szczegóły
418/III/2012 powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku 02-10-2012 Szczegóły
417/III/2012 uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. 28-09-2012 Szczegóły
416/III/2012 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2012 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 28-09-2012 Szczegóły
415/III/2012 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 251,40 m2 położonego w budynku użytkowym przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” oraz zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 25-09-2012 Szczegóły
414/III/2012 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 - 2033, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-09-2012 Szczegóły
413/III/2012 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 25-09-2012 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe