Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
648/III/2014 wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2014 – 2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 02-01-2014 Szczegóły
647/III/2013 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2014 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 19-12-2013 Szczegóły
646/III/2013 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 19-12-2013 Szczegóły
645/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 19-12-2013 Szczegóły
644/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 19-12-2013 Szczegóły
643/III/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r. 17-12-2013 Szczegóły
642/III/2013 w sprawie wyrażania zgody na zmianę strony umów najmu garaży położonych przy w Warszawie. 17-12-2013 Szczegóły
641/III/2013 przeznaczenia do najmu garażu wchodzącego w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów. 06-12-2013 Szczegóły
640/III/2013 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację w latach 2014 – 2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 06-12-2013 Szczegóły
639/III/2013 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r. 04-12-2013 Szczegóły
638/III/2013 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014 – 2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 04-12-2013 Szczegóły
637/III/2013 przeznaczenia do najmu garażu wchodzącego w skład zasobu lokali m. st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów. 04-12-2013 Szczegóły
636/III/2013 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż. 04-12-2013 Szczegóły
635/III/2013 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż. 04-12-2013 Szczegóły
634/III/2013 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-12-2013 Szczegóły
633/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 04-12-2013 Szczegóły
632/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 04-12-2013 Szczegóły
631/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 02-12-2013 Szczegóły
630/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na rok 2014 oraz prognozy budżetowej na lata 2015 – 2016. 29-11-2013 Szczegóły
629/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok. 29-11-2013 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe