Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
509/III/2013 utworzenia jednego dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 56 „Wesołe Kubusie” w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30. 24-04-2013 Szczegóły
508/III/2013 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu stanowiska Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia i zaopiniowania informacji o realizacji w roku 2012 „Programu Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2012 – 2015” 24-04-2013 Szczegóły
507/III/2013 zatwierdzenia rocznego „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2012.” oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania rocznego „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2012”. 17-04-2013 Szczegóły
506/III/2013 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego. 17-04-2013 Szczegóły
505/III/2013 rozpatrzenia wniosku o zamianę lokali. 17-04-2013 Szczegóły
504/III/2013 skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały dotyczącej wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie założenia Przedszkola nr …… w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8. 11-04-2013 Szczegóły
503/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-04-2013 Szczegóły
502/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie wyposażenia Zespołu Szkół Nr 2 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie, w majątek m.st. Warszawy 03-04-2013 Szczegóły
501/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 03-04-2013 Szczegóły
500/III/2013 przeznaczenia do najmu garażu wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 22-03-2013 Szczegóły
499/III/2013 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku. 22-03-2013 Szczegóły
498/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-03-2013 Szczegóły
497/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 22-03-2013 Szczegóły
496/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 15-03-2013 Szczegóły
495/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 15-03-2013 Szczegóły
494/III/2013 wydzierżawienia pasa drogowego drogi gminnej – ulicy Stanisława Kostki Potockiego pod parking komercyjny 12-03-2013 Szczegóły
493/III/2013 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie ustalenia w Dzielnicy Wilanów stref i ich granic wpływających na ustalenie wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy m.st. Warszawy 12-03-2013 Szczegóły
492/III/2013 przekazania do podpisu Prezydenta m.st. Warszawy projektu zarządzenia w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wilanów przy ul. Rumianej 111 01-03-2013 Szczegóły
491/III/2013 przeznaczenia lokalu użytkowego – toaleta publiczna i kiosk przy ul. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za lokal 01-03-2013 Szczegóły
490/III/2013 przyjęcia „Harmonogramu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r.” 01-03-2013 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe