Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
688/III/2014 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 15-04-2014 Szczegóły
687/III/2014 zmiana Uchwały nr 682/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 09.04.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 15-04-2014 Szczegóły
686/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 11-04-2014 Szczegóły
685/III/2014 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 09-04-2014 Szczegóły
684/III/2014 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 09-04-2014 Szczegóły
683/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 09-04-2014 Szczegóły
682/III/2014 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 09-04-2014 Szczegóły
681/III/2014 przeznaczenia do najmu na okres 3 lat w drodze konkursu ofert lokalu użytkowego o powierzchni ogólnej 11,73 m2 w obiekcie sportowym przy w Dzielnicy Wilanów. 25-03-2014 Szczegóły
680/III/2014 wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy najmu lokalu użytkowego o pow. ogólnej 11,73 m2 w Warszawie Dzielnicy Wilanów. 25-03-2014 Szczegóły
679/III/2014 wyrażenia zgody na uzyskanie statusu współnajemcy garażu położonego w Warszawie przez żonę EN. 25-03-2014 Szczegóły
678/III/2014 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 roku. 25-03-2014 Szczegóły
677/III/2014 zmieniająca uchwałę nr 656/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r. 25-03-2014 Szczegóły
676/III/2014 rozpatrzenia wniosku Pani J.S. o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony. 17-03-2014 Szczegóły
675/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 17-03-2014 Szczegóły
674/III/2014 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 13-03-2014 Szczegóły
673/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 13-03-2014 Szczegóły
672/III/2014 zmian osobowych w Zespole ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy powołanego uchwałą 600/III/2013 Zarządu dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 16 października 2013 r. 11-03-2014 Szczegóły
671/III/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonania czynności polegających na przygotowaniu nowoutworzonej placówki oświatowej - Przedszkola nr 420 w Warszawie przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8, do rozpoczęcia działalności z dniem 1 września 2014 roku. 04-03-2014 Szczegóły
670/III/2014 zmiany Uchwały nr 666/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 12.02.2014 r. w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 13-02-2014 Szczegóły
669/III/2014 zmiany Uchwały nr 658/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 05.02.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. (z późn. zm. 13-02-2014 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe