Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
708/III/2014 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów za 2013 r. 04-06-2014 Szczegóły
707/III/2014 zmiany Uchwały nr 698/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 02.06.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 04-06-2014 Szczegóły
706/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 04-06-2014 Szczegóły
705/III/2014 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 04-06-2014 Szczegóły
704/III/2014 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 04-06-2014 Szczegóły
703/III/2014 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 04-06-2014 Szczegóły
702/III/2014 zmiany uchwały Nr 225/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 4.11.2011 r. w sprawie skierowania pana G.K. do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony. 02-06-2014 Szczegóły
701/III/2014 zatwierdzenia zestawienia zbiorczego z planowanych przychodów i wydatków na 2014 rok w dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 02-06-2014 Szczegóły
700/III/2014 zatwierdzenia sprawozdania zbiorczego z wykonania przychodów i wydatków za 2013 rok w dzielnicy Wilanów w zakresie zasobów lokalowych. 02-06-2014 Szczegóły
699/III/2014 wyboru ofert w otwartym II konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowii przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 roku. 02-06-2014 Szczegóły
698/III/2014 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 02-06-2014 Szczegóły
697/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 26-05-2014 Szczegóły
696/III/2014 utworzenia rejestru osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia oraz umieszczenia pani JS w tym rejestrze. 15-05-2014 Szczegóły
695/III/2014 przeznaczenia do najmu garażu wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów. 15-05-2014 Szczegóły
694/III/2014 zatwierdzenia „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2013” oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2013”. 15-05-2014 Szczegóły
693/III/2014 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 15-05-2014 Szczegóły
692/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 15-05-2014 Szczegóły
691/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 25-04-2014 Szczegóły
690/III/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r. 15-04-2014 Szczegóły
689/III/2014 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r. 15-04-2014 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe