Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
606/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 25-10-2013 Szczegóły
605/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na rok 2014 oraz prognozy budżetowej na lata 2015 – 2016. 25-10-2013 Szczegóły
604/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 25-10-2013 Szczegóły
603/III/2013 wydzielenia z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów lokalu socjalnego oraz skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. 22-10-2013 Szczegóły
602/III/2013 zakwalifikowania do udzielenia pomocy mieszkaniowej oraz zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej. 22-10-2013 Szczegóły
601/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 22-10-2013 Szczegóły
600/III/2013 powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 16-10-2013 Szczegóły
599/III/2013 zmiany Uchwały nr 594/III/2013 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 09.10.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 16-10-2013 Szczegóły
598/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 15-10-2013 Szczegóły
597/III/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2015 – 2016 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 15-10-2013 Szczegóły
596/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 15-10-2013 Szczegóły
595/III/2013 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 09-10-2013 Szczegóły
594/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 09-10-2013 Szczegóły
593/III/2013 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony. 08-10-2013 Szczegóły
592/III/2013 powołania zespołu ds. oceny formalnej wniosków nauczycieli i określenia trybu przyznawania w 2013 r. dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy. 08-10-2013 Szczegóły
591/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania nadania nazwy Kardynała Adama Sapiehy rondu w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 08-10-2013 Szczegóły
590/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy Ks. Jana Krawczyka skwerowi w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 08-10-2013 Szczegóły
589/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 08-10-2013 Szczegóły
588/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 08-10-2013 Szczegóły
587/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-10-2013 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe