Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
662/III/2014 przyjęcia „Harmonogramu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r. 05-02-2014 Szczegóły
661/III/2014 przeznaczenia lokalu użytkowego w Warszawie do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej. 05-02-2014 Szczegóły
660/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 05-02-2014 Szczegóły
659/III/2014 przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2013 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 05-02-2014 Szczegóły
658/III/2014 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 05-02-2014 Szczegóły
657/III/2014 zatwierdzenia zweryfikowanej i uzupełnionej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na 2014 r. 31-01-2014 Szczegóły
656/III/2014 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r 31-01-2014 Szczegóły
655/III/2014 realizacji budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów. 16-01-2014 Szczegóły
654/III/2014 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Stołecznego Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Sytej. 16-01-2014 Szczegóły
653/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 16-01-2014 Szczegóły
652/III/2014 zmieniająca Uchwałę nr 646/III/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 16-01-2014 Szczegóły
651/III/2014 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 16-01-2014 Szczegóły
650/III/2014 przeznaczenia garaży do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umów najmu z dotychczasowym najemcą tych garaży na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu. 02-01-2014 Szczegóły
649/III/2014 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 251,40 m2 położonego w budynku użytkowym przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”. 02-01-2014 Szczegóły
648/III/2014 wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2014 – 2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 02-01-2014 Szczegóły
647/III/2013 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2014 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 19-12-2013 Szczegóły
646/III/2013 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 19-12-2013 Szczegóły
645/III/2013 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 19-12-2013 Szczegóły
644/III/2013 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 19-12-2013 Szczegóły
643/III/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r. 17-12-2013 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe