Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
742/III/2014 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie. 12-08-2014 Szczegóły
741/III/2014 przeznaczenia do najmu garażu wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów. 12-08-2014 Szczegóły
739/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 12-08-2014 Szczegóły
740/III/2014 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 12-08-2014 Szczegóły
738/III/2014 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 12-08-2014 Szczegóły
737/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 06-08-2014 Szczegóły
736/III/2014 zmiany Uchwały nr 731/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 01.08.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 06-08-2014 Szczegóły
735/III/2014 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokali użytkowych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Dzielnicy Wilanów. 01-08-2014 Szczegóły
733/III/204 przeznaczenia garaży do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umów najmu z dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji. 01-08-2014 Szczegóły
734/III/2014 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 123,82 m2 w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Dzielnicy Wilanów 01-08-2014 Szczegóły
732/III/2014 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie. 01-08-2014 Szczegóły
731/III/2014 zmiany Uchwały nr 720/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 21.07.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 01-08-2014 Szczegóły
730/III/2014 przeznaczenia garaży do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umów najmu z dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji. 24-07-2014 Szczegóły
729/III/2014 wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia Pani Jadwigi Zielińskiej na stanowisku Głównej Księgowej w Centrum Sportu Wilanów. 24-07-2014 Szczegóły
728/III/2014 upoważnienia pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 roku. 24-07-2014 Szczegóły
727/III/2014 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszaw w 2014 roku. 24-07-2014 Szczegóły
726/III/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów w 2014 roku. 24-07-2014 Szczegóły
725/III/2014 podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 24-07-2014 Szczegóły
724/III/2014 rozpatrzenia wniosku pana P.T. o wynajęcie lokalu socjalnego. 23-07-2014 Szczegóły
723/III/2014 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2014 w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących. 23-07-2014 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe