Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
762/III/2014 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu stanowiska Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia i zaopiniowania informacji o realizacji w roku 2013 „Programu Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2012 – 2015”. 15-09-2014 Szczegóły
761/III/2014 zmiany dysponenta środków w planie dochodów budżetowych na 2014 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie. 15-09-2014 Szczegóły
760/III/2014 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 15-09-2014 Szczegóły
759/III/2014 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 15-09-2014 Szczegóły
758/III/2014 zmiany Uchwały nr 757/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 05.09.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 15-09-2014 Szczegóły
757/III/2014 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 05-09-2014 Szczegóły
756/III/2014 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 20,54 m2 w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Dzielnicy Wilanów. 05-09-2014 Szczegóły
755/III/2014 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 05-09-2014 Szczegóły
754/III/2014 zmiany Uchwały nr 749/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 27.08.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 03-09-2014 Szczegóły
753/III/2014 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie. 01-09-2014 Szczegóły
752/III/2014 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowymi najemcami na okres 1 roku, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji. 29-08-2014 Szczegóły
751/III/2014 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2016 – 2017 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. 29-08-2014 Szczegóły
750/III/2014 przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 27-08-2014 Szczegóły
749/III/2014 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 27-08-2014 Szczegóły
748/III/2014 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2014 - 2016. 22-08-2014 Szczegóły
747/III/2014 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2014 – 2016. 22-08-2014 Szczegóły
746/III/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2014 – 2016. 22-08-2014 Szczegóły
745/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 22-08-2014 Szczegóły
744/III/2014 wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Centrum Sportu Wilanów. 12-08-2014 Szczegóły
743/III/2014 ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2014 – 2016. 12-08-2014 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe