Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
808/III/2014 wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2014 – 2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 04-12-2014 Szczegóły
807/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 04-12-2014 Szczegóły
806/III/2014 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 04-12-2014 Szczegóły
805/III/2014 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 04-12-2014 Szczegóły
804/III/2014 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 04-12-2014 Szczegóły
803/III/2014 w sprawie propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 21-11-2014 Szczegóły
802/III/2014 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – pracownikowi Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 14-11-2014 Szczegóły
801/III/2014 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-11-2014 Szczegóły
800/III/2014 zmian w projekcie dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok oraz prognozy budżetowej na rok 2016 w zakresie wydatków bieżących. 14-11-2014 Szczegóły
799/III/2014 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz w dziale 750 – Administracja publiczna. 14-11-2014 Szczegóły
798/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-11-2014 Szczegóły
797/III/2014 przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie powierzono Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 14-11-2014 Szczegóły
796/III/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny fotografii zgłoszonych w I edycji konkursu fotograficznego "Wilanów w obiektywie" (temat I edycji: "Wilanów -moje miejsce"). 14-11-2014 Szczegóły
795/III/2014 uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację w latach 2014 – 2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 14-11-2014 Szczegóły
794/III/2014 udzielenia pełnomocnictwa Pani Paulinie Piwońskiej – radcy prawnemu Urzędu m. st. Warszawy do występowania przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi Macieja Krzemińskiego, Izabeli Krzemińskiej – przedstawicieli ustawowych małoletniego Jana Krzemińskiego na decyzję z dnia 22 maja 2014 r. nr UD-XV-WOW.4450.218.2014.APO w przedmiocie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. 14-11-2014 Szczegóły
793/III/2014 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 03-11-2014 Szczegóły
792/III/2014 powołania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. 31-10-2014 Szczegóły
791/III/2014 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 123,82 m2 położonego w budynku użytkowym przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”. 30-10-2014 Szczegóły
790/III/2014 skierowania pana K.C. do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. 30-10-2014 Szczegóły
789/III/2014 zmiany Uchwały nr 787/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 28.10.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 30-10-2014 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe