Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
669/III/2014 zmiany Uchwały nr 658/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 05.02.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. (z późn. zm. 13-02-2014 Szczegóły
668/III/2014 przeznaczenia do najmu garażu wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów. 12-02-2014 Szczegóły
667/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 12-02-2014 Szczegóły
666/III/2014 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 12-02-2014 Szczegóły
665/III/2014 zmiany Uchwały nr 658/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 05.02.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 12-02-2014 Szczegóły
664/III/2014 przyjęcia „Harmonogramu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r. 05-02-2014 Szczegóły
663/III/2014 udzielenia upoważnienia Pani Marcie Król – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym w zakresie zadań określonych w § 24 pkt 2 i 6-15 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025. 05-02-2014 Szczegóły
662/III/2014 przyjęcia „Harmonogramu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r. 05-02-2014 Szczegóły
661/III/2014 przeznaczenia lokalu użytkowego w Warszawie do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej. 05-02-2014 Szczegóły
660/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 05-02-2014 Szczegóły
659/III/2014 przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2013 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 05-02-2014 Szczegóły
658/III/2014 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 05-02-2014 Szczegóły
657/III/2014 zatwierdzenia zweryfikowanej i uzupełnionej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na 2014 r. 31-01-2014 Szczegóły
656/III/2014 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r 31-01-2014 Szczegóły
655/III/2014 realizacji budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów. 16-01-2014 Szczegóły
654/III/2014 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Stołecznego Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Sytej. 16-01-2014 Szczegóły
653/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 16-01-2014 Szczegóły
652/III/2014 zmieniająca Uchwałę nr 646/III/2013 z dnia 19.12.2013 r. w sprawie informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 16-01-2014 Szczegóły
651/III/2014 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 16-01-2014 Szczegóły
650/III/2014 przeznaczenia garaży do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umów najmu z dotychczasowym najemcą tych garaży na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu. 02-01-2014 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe