Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
21/IV/2015 udzielenia upoważnienia do zatwierdzania zmian w aneksach do arkuszy organizacji wilanowskich przedszkoli i szkół. 20-02-2015 Szczegóły
20/IV/2015 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat oraz zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu. 20-02-2015 Szczegóły
19/IV/2015 przeznaczenia do najmu garażu wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów. 20-02-2015 Szczegóły
18/IV/2015 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 20-02-2015 Szczegóły
17/IV/2015 udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 12-02-2015 Szczegóły
16/IV/2015 udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 12-02-2015 Szczegóły
15/IV/2015 udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 12-02-2015 Szczegóły
14/IV/2015 przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 12-02-2015 Szczegóły
13/IV/2015 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 06-02-2015 Szczegóły
12/IV/2015 zmiany Uchwały nr 8/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 28.01.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 04-02-2015 Szczegóły
11/IV/2015 zatwierdzenia zweryfikowanej i uzupełnionej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na 2015 r. 30-01-2015 Szczegóły
10/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 28-01-2015 Szczegóły
9/IV/2015 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 28-01-2015 Szczegóły
8/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 28-01-2015 Szczegóły
7/IV/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w 2015 roku. 22-01-2015 Szczegóły
6/IV/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w 2015 roku. 22-01-2015 Szczegóły
5/IV/2015 udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Czepan – pracownikowi Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 22-01-2015 Szczegóły
4/IV/2015 udzielenia upoważnienia Pani Mirosławie Skośkiewicz – Naczelnikowi Wydziału Konserwacji i Środowiska Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 22-01-2015 Szczegóły
3/IV/2015 określenia szczegółowych zasad przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. 12-01-2015 Szczegóły
2/IV/2015 zmian osobowych w Zespole ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy powołanego uchwałą nr 792/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 31 października 2014 roku. 12-01-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe