Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
729/III/2014 wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia Pani Jadwigi Zielińskiej na stanowisku Głównej Księgowej w Centrum Sportu Wilanów. 24-07-2014 Szczegóły
728/III/2014 upoważnienia pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 roku. 24-07-2014 Szczegóły
727/III/2014 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszaw w 2014 roku. 24-07-2014 Szczegóły
726/III/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów w 2014 roku. 24-07-2014 Szczegóły
725/III/2014 podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 24-07-2014 Szczegóły
724/III/2014 rozpatrzenia wniosku pana P.T. o wynajęcie lokalu socjalnego. 23-07-2014 Szczegóły
723/III/2014 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2014 w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących. 23-07-2014 Szczegóły
722/III/2014 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 21-07-2014 Szczegóły
721/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 21-07-2014 Szczegóły
720/III/2014 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 21-07-2014 Szczegóły
719/III/2014 przeznaczenia garaży do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umów najmu z dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji. 04-07-2014 Szczegóły
718/III/2014 przeznaczenia garaży do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umów najmu z dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji. 03-07-2014 Szczegóły
717/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 25-06-2014 Szczegóły
716/III/2014 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie. 25-06-2014 Szczegóły
715/III/2014 określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na terenie Dzielnicy Wilanów. 13-06-2014 Szczegóły
714/III/2014 przeznaczenia do najmu garażu wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów. 13-06-2014 Szczegóły
713/III/2014 utworzenia jednego dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 420 w Warszawie, ul. Św. U. Ledóchowskiej 8. 13-06-2014 Szczegóły
712/III/2014 przeznaczenia do najmu garażu wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów. 06-06-2014 Szczegóły
711/III/2014 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 06-06-2014 Szczegóły
710/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 06-06-2014 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe