Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
41/IV/2015 w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 10-03-2015 Szczegóły
40/IV/2015 w sprawie przyjęcia projektu Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 10-03-2015 Szczegóły
39/IV/2015 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie negocjacji w celu nabycia przez m.st. Warszawa nieruchomości gruntowej i powołania Komisji Negocjacyjnej. 05-03-2015 Szczegóły
38/IV/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania kontroli niepublicznych wilanowskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, otrzymujących dotacje z budżetu m.st. Warszawy. 05-03-2015 Szczegóły
37/IV/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania kontroli niepublicznych wilanowskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, otrzymujących dotacje z budżetu m.st. Warszawy. 05-03-2015 Szczegóły
36/IV/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 05-03-2015 Szczegóły
35/IV/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 05-03-2015 Szczegóły
34/IV/2015 w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015 – 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 05-03-2015 Szczegóły
33/IV/2015 w sprawie informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 05-03-2015 Szczegóły
32/IV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok w zakresie dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 05-03-2015 Szczegóły
31/IV/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr 28/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 25.02.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 05-03-2015 Szczegóły
30/IV/2015 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 25-02-2015 Szczegóły
29/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 25-02-2015 Szczegóły
28/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 25-02-2015 Szczegóły
27/IV//2015 udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 20-02-2015 Szczegóły
26/IV/2015 udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 20-02-2015 Szczegóły
25/IV/2015 w sprawie uchylenia upoważnień. 20-02-2015 Szczegóły
24/IV/2015 w sprawie powołania Członków Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 20-02-2015 Szczegóły
23/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. 20-02-2015 Szczegóły
22/IV/2015 udzielenia upoważnienia do zatwierdzania zmian w aneksach do arkuszy organizacji wilanowskich przedszkoli i Szkół. 20-02-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe