Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
322/V/2020 przyjęcia informacji z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 w zakresie dochodów oraz wydatków bieżących 31-07-2020 Szczegóły
321/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-07-2020 Szczegóły
320/V/2020 przeznaczenia do korzystania na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy sali o powierzchni 48,00 m2 usytuowanej w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie w Dzielnicy Wilanów na realizację swoich zadań związanych z posiedzeniami Zespołu Interdyscyplinarnego. 28-07-2020 Szczegóły
319/V/2020 przeznaczenia do korzystania od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. przez Przedszkole nr 427 „Kraina Radości” z siedzibą przy ul. Radosnej 11 w Warszawie pomieszczenia oznaczonego numerem 2.22 o powierzchni 88,33 m2 znajdującego się na drugiej kondygnacji nadziemnej w budynku przy ul. Radosnej 11 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na działalność statutową. 28-07-2020 Szczegóły
318/V/2020 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020 – 2050, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 16-07-2020 Szczegóły
317/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 16-07-2020 Szczegóły
316/V/2020 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2020 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 16-07-2020 Szczegóły
315/V/2020 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 16-07-2020 Szczegóły
314/V/2020 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.06.2020 r. 13-07-2020 Szczegóły
313/V/2020 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2020 – 2050, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-07-2020 Szczegóły
312/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-07-2020 Szczegóły
311/V/2020 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 13-07-2020 Szczegóły
310/V/2020 rozwiązania porozumienia z Zespołem Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego dotyczącego rozliczenia i ponoszenia opłat z tytułu korzystania z lokalu w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 zawartego w dniu 11.09.2019 r. 07-07-2020 Szczegóły
309/V/2020 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-07-2020 Szczegóły
308/V/2020 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2019 25-06-2020 Szczegóły
307/V/2020 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Wilanów za rok 2019 25-06-2020 Szczegóły
306/V/2020 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 16-06-2020 Szczegóły
305/V/2020 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości oznaczonej jako cz. działki ew. nr 121 z obrębu 1-11-19 powierzchni 8,90 m2 zwanej dalej „Nieruchomością” położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 16-06-2020 Szczegóły
304/V/2020 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do trzech lat nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 7/35 i 7/37 z obrębu 1-05-50 zwanej dalej „Nieruchomością” położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 16-06-2020 Szczegóły
303/V/2020 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 16-06-2020 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe