Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
107/IV/2015 zmiany uchwały nr 357/III/2012 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13.06.2012 r. w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy użyczenia budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie, przeznaczenia do najmu lokali użytkowych oraz zawarcia umów najmu z dotychczasowymi użytkownikami na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy i zawarcie aneksu do umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego nr WZN/5/2012 z dnia 28.09.2012 r. 03-06-2015 Szczegóły
106/IV/2015 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 03-06-2015 Szczegóły
105/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 03-06-2015 Szczegóły
103/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 22-05-2015 Szczegóły
104/IV/2015 zatwierdzania arkuszy organizacyjnych wilanowskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2015/2016. 22-05-2015 Szczegóły
102/IV/2015 zmiany Uchwały nr 92/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 20.05.2015 r. w sprawie propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 22-05-2015 Szczegóły
101/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. 20-05-2015 Szczegóły
100/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. 20-05-2015 Szczegóły
99/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. 20-05-2015 Szczegóły
98/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. 20-05-2015 Szczegóły
97/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie. 20-05-2015 Szczegóły
96/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie. 20-05-2015 Szczegóły
94/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie. 20-05-2015 Szczegóły
95/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie. 20-05-2015 Szczegóły
93/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 20-05-2015 Szczegóły
92/IV/2015 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2015 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 20-05-2015 Szczegóły
91/IV/2015 zmiany Uchwały nr 84/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 13.05.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 20-05-2015 Szczegóły
90/IV/2015 zmiany uchwały nr 70/IV/2015 z dnia 22.04.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w 2015 roku. 13-05-2015 Szczegóły
89/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 123 w Warszawie. 13-05-2015 Szczegóły
88/IV/2015 wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 123 w Warszawie. 13-05-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe