Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
127/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-07-2015 Szczegóły
126/IV/2015 zmiany Uchwały nr 122/IV/2015 z dnia 03.07.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie inwentaryzacji, wyznaczenia, oznakowania i renowacji tras rekreacyjnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 09-07-2015 Szczegóły
125/IV/2015 udzielenia upoważnienia do powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, z przedszkoli i szkół usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 03-07-2015 Szczegóły
124/IV/2015 akceptacji załączonego projektu Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 03-07-2015 Szczegóły
123/IV/2015 umieszczenia pana M.P. w rejestrze osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia 03-07-2015 Szczegóły
122/IV/2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie inwentaryzacji, wyznaczenia, oznakowania i renowacji tras rekreacyjnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 03-07-2015 Szczegóły
121/IV/2015 wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 25-06-2015 Szczegóły
120/IV/2015 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 25-06-2015 Szczegóły
119/IV/2015 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2015 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 25-06-2015 Szczegóły
118/IV/2015 przeznaczenia garażu do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji. 23-06-2015 Szczegóły
117/IV/2015 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 240,10 m2 położonego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Warszawie, zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu w trybie poza konkursem ofert oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji gwarancyjnej. 23-06-2015 Szczegóły
116/IV/2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów za 2014 rok. 23-06-2015 Szczegóły
115/IV/2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Wilanów za 2014 rok. 23-06-2015 Szczegóły
114/IV/2015 zmiany Uchwały nr 111/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 10.06.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 16-06-2015 Szczegóły
113/IV/2015 udzielenia upoważnienia Pani Justynie Wasilewskiej – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 10-06-2015 Szczegóły
112/IV/2015 udzielenia upoważnienia Pani Aleksandrze Rybickiej – pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjny. 10-06-2015 Szczegóły
111/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 10-06-2015 Szczegóły
110/IV/2015 udzielenia upoważnienia Panu Tomaszowi Ciorgoniowi – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. 03-06-2015 Szczegóły
109/IV/2015 zmiany Uchwały nr 70/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 22.04.2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku zmienionej Uchwałą nr 90/IV/2015 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 13.05.2015 roku. 03-06-2015 Szczegóły
108/IV/2015 przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 240,10 m2 w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Dzielnicy Wilanów 03-06-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe